Zřeknutí se odpovědnosti

1Filter s.r.o. bude vyvíjet snahu v oblasti zpracování obsahu těchto internetových stránek. Nezávisle na důkladné kontrole obsahu, 1Filter s.r.o. nenese odpovědnost za aktuálnost, přesnost a kompletnost informací obsažených na těchto stránkách nebo za volný přístup ke stránkám v jakékoli době. Internetový servis 1Filter s.r.o. představuje nezávaznou prezentaci informací, které mohou být změněny, doplněny nebo odstraněny v libovolné době bez předchozího informování. Týká se to rovněž všech obsahů zpřístupněných ke stažení.
Dokumenty dostupné v internetových servisech 1Filter s.r.o. mají výhradně informační charakter, přičemž z nich nevzniká odpovědnost. 1Filter s.r.o. nenese odpovědnost za přesnost a kompletnost informací obsažených v jejich obsahu. Všechny zde uvedené technické údaje jsou uvedeny pro informační účely a mohou se týkat některých výrobků série. Souhlas s uvedením údajů k individuálnímu použití vyžaduje naše písemné potvrzení. Podoba výrobku se může lišit od zobrazených na fotografii vzhledem ke druhu provedení. Vzhledem k tomu, že probíhá neustálý výzkum a vývoj výrobku, vyhrazujeme si právo na změnu technické specifikace a rozměrů výrobků bez předchozího informování.

Vyloučení odpovědnosti za externí odkazy

1Filter s.r.o. nenese odpovědnost za obsah a dostupnost jakýchkoli www servisů, na které stránka odkazuje. Týká se to obsahů dostupných již v okamžiku vzniku odkazu na daný www servis a všechny pozdější změny zde vzniklé. 1Filter s.r.o. prohlašuje, že na www servisech nebyly zjištěny žádné nelegální obsahy, na které odkazuje v okamžiku, kdy odkaz vytváří.