Jak odstranit soubory cookie z vašeho prohlížeče

Uživatel může u většiny internetových prohlížečů odstranit soubory cookie v libovolném okamžiku ze složky obsahující soubory cookie ve svém prohlížeči. Lze také změnit nastavení prohlížeče tak, aby automaticky blokoval soubory cookie nebo varoval před jejich ukládáním.

Vzhledem k velkému množství internetových prohlížečů není zde prezentován návod pro každý z nich. Více informací lze nalézt na stránkách: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Při používání následujících prohlížečů je třeba provést tyto úkony:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0:

 • Klikněte na „Nástroje” a zvolte „Možnosti Internetu”.
 • Přejděte na záložku „Osobní údaje”.
 • Pro zapnutí přijímání souborů cookie: Nastavte posuvník na úroveň střední nebo nízká.
 • Pro vypnutí přijímání souborů cookie: Nastavte posuvník do horní polohy.
 • Změna nastavení posuvníku povede ke změně úrovně blokování.
 • Uvedený způsob je jedním z možných způsobů vypínání a zapínání těchto souborů. Kompletní informace ohledně nastavení prohlížeče Internet Explorer se nacházejí na oficiálních stránkách společnosti Microsoft.

Google Chrome:

 • Klikněte na ikonu na nástrojové liště.
 • Zvolte „Nastavení".
 • Následně zvolte „Zobrazit rozšířená nastavení…”.  
 • V záložce „Nastavení soukromí” označte „Nastavení obsahu”.
 • Pro zapnutí přijímání souborů cookie klikněte v záložce „Soubory cookie” na „Povolit nastavení místních dat (doporučeno)”. Pro přijímání pouze vlastních souborů cookie je třeba kliknout na políčko „Blokovat soubory cookie třetích stran a data webových stránek”.
 • Pokud chcete vypnout obsluhu souborů cookie, musíte zvolit v záložce „Soubory cookie” možnost „Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat” (nedoporučuje se).
 • Uvedený způsob je jedním z možných způsobů vypínání a zapínání těchto souborů. Kompletní informace ohledně nastavení prohlížeče Chrome se nacházejí na oficiálních stránkách společnosti Google.

Safari:

 • V nabídce prohlížeče zvolte „Nastavení” a následně „Předvolby”.
 • Klikněte na panel „Soukromí“.
 • Pro zapnutí přijímání souborů cookie zvolte v rámci možnosti "Blokovat cookie:“ možnost „Nikdy”.
 • Pro vypnutí přijímání souborů cookie zvolte v rámci možnosti "Blokovat cookie:“ možnost „Vždy”.
 • Kompletní informace ohledně nastavení prohlížeče Safari se nacházejí na oficiálních stránkách společnosti Apple.

Mozilla Firefox:

 • V nabídce prohlížeče klikněte na „Možnosti“.
 • Následně na záložku „Soukromí”.
 • V záložce „Historie“ – „Nastavení historie:“ zvolte ze seznamu možnost „Použít pro historii vlastní nastavení“.
 • Pro zapnutí přijímání souborů cookie musíte označit volbu "Povolit serverům nastavovat cookie" společně s: "Vždy“.
 • Po zrušení označení volby „Povolit serverům nastavovat cookie” bude funkce obsluhy cookie vypnuta.
 • Kompletní informace ohledně nastavení prohlížeče Mozilla Firefox se nacházejí na oficiálních stránkách Mozilla Foundation.

Opera:

  • V nabídce prohlížeče zvolte „Nastavení” a následně „Předvolby”.
  • Následně klikněte na záložku „Soukromí a bezpečnost”.
  • Pro zapnutí přijímání souborů cookie v části "Cookie" označte možnost "Povolit nastavení dat navštíveného webu" a zrušte označení pole (pokud je zatrženo) u volby "Zakázat cookie a data webů třetích stran".
  • Pro vypnutí přijímání souborů cookie v části "Cookie" označte pole u volby "Zakázat cookie a data webů třetích stran".
  • Kompletní informace ohledně nastavení prohlížeče Opera se nacházejí na oficiálních stránkách společnosti Opera Software.

Ostatní prohlížeče. V prohlížeči přejděte do sekce „Nápověda“ nebo kontaktujte výrobce prohlížeče.

Změna nastavení souborů cookie je spojena s případným omezením služeb webových stránek www.1filter.eu, popř. také jiných webů.