Soubory ke stažení

Čisté místnosti s laminárním prouděním

Popis a grafické znázornění funkce čisté místnosti (cleanroom) s laminárním prouděním. Nacházejí se zde informace, jaké filtry mohou být využívány v určitých stupních filtrace vzduchu a obecné zásady fungování laminárního proudění.

Čisté místnosti s laminárním prouděním

ZÁKLADNI PROJEKT A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Zásada laminárního proudění, přesněji řečeno zásada proudění v čistých místnostech s jednosměrným pohybem vzduchu, je založena na vzduchu pohybujícím se podél rovnoběžných linií stejnoměrnou rychlostí 0,3 až 0,45 m/s s tak mizivou turbulencí, jak je to jenom možné mezi vstupem a výstupem vzduchu z místnosti. Tato zásada je založena na odstraňování prachu z proudícího vzduchu co nejkratší cestou. V zásadě existují dva druhy čistých místností s laminárním prouděním vzduchu:

  • svislé proudění dolů
  • křížové vodorovné proudění

SVISLÉ PROUDÉNÍ DOLŮ

V čistých místnostech s jednosměrným svislým prouděním vzduchu vstupuje vzduch do místnosti filtry umístěnými ve stropu a vystupuje perforovanou podlahou. Takový průtok dolů odnáší znečištění podlahou, čímž je zamezeno hromadění znečištěných částic. Proto se částice vzniklé na jednom pracovišti odstraní před jejich přemístěním na další pracoviště. Rychlost vzduchu se v těchto čistých místnostech pohybuje zpravidla od 0,3 do 0,45 m/s.

KŘÍŽOVÉ VODOROVNÉ PROUDĚNÍ

V čistých místnostech s křížovým vodorovným prouděním proudí vzduch zleva doprava nebo zprava doleva celou místností. Vzduch vstupuje do místnosti filtry umístěnými v jedné stěně a vystupuje a /nebo prochází recirkulací pomocí soustavy filtrů a perforovaných panelů. Rychlost proudění vzduchu by se měla pohybovat kolem 0,45 m/s, aby se zamezilo efektům termického vznášení. Na pracovištích poblíž stěny s vysoce jemnými filtry je možné uplatnění třídy 100 nebo lepší. Protože průtok částic v takové místnosti s čistým prouděním je vodorovný, mohou být částice prachu v závislosti na výrobním procesu přeneseny na jiné místo dle průtoku směrem k filtrům. Nicméně křížové proudění je velmi praktickým a ekonomickým systémem, zvláště v nízkých místnostech.

 

Dosažitelná třída1)

 

1 a 10 (M1,5 a M2,5)

 

100 (M3,5)

Povrch na uživatele

40 m 2)

30 m 2)

Uživatelé správně oblečeni

Kompletní oblečení

Kompletní oblečení

Aktivita uživatele

Minimální

Minimální

Vybavení v místnosti

Minimální

Minimální

Udržování pořádku

Striktní

Striktní

Přetlak v místnosti

15 Pa

15 Pa

Výměna vzduchu za hodinu

500-600

500

Vzduchová zátka

Ano

Ano

Vstupy čistého vzduchu jako % povrchu stropu

90-100%

90%

Pozice vstupů čistého vzduchu

Strop

Strop

Maximální rychlost vstupu čistého vzduchu

0,3 – 0,45 m/s

0,3 – 0,45 m/s

Pozice zpětného vzduchu

Perforovaná podlaha

Spodní horizont nebo podlaha (protější stěna, 0,45 m/s)

Filtry pro hrubý prach:

První etapa2)

50% účinnosti odstraňování prachu ze vzduchu M5

50% účinnosti odstraňování prachu ze vzduchu M5

Druhá etapa2)

95% @ 0,3 μm H10

90% účinnosti odstraňování prachu ze vzduchu F9

Údržba a kontrola filtru pro hrubý prach

Každý měsíc

Každý měsíc

Koncové filtry 2)

Min 99,9995% při 0,12 μm (pro třídu 10) U15

Min 99,99995% při 0,12 μm (pro třídu 1) U16

Min 99,999% @ 0,3 μm H14

Přestávka na periodické počítání částic

Každý den

Každý týden

1) Třída dle federální normy USA 209E (v závorce v SI)
2) klasifikace G a F v souladu s normou EN 779. Klasifikace H a U v souladu s návrhem normy EN 1822.

Přečtěte si více