Pliki do pobrania

Čisté místnosti s nelaminárním prouděním

Popis a grafické znázornění funkce čisté místnosti (cleanroom) s nelaminárním prouděním. Nacházejí se zde informace, jaké filtry mohou být využívány v určitých stupních filtrace vzduchu a obecné zásady fungování nelaminárního proudění.

Čisté místnosti s nelaminárním prouděním

ZÁKLADNI PROJEKT A PROVOZNÍ PODMÍNKY

V čisté místnosti s nelaminárním (nebo nejednosměrným) prouděním vstupuje vzduch do místnosti pomocí filtrů ve stropu a vystupuje mřížovím ve stěně nebo poblíž podlahy. Vzduch proudí podél nepravidelných náhodných stezek neklidným způsobem. Úspěch této metody závisí na optimalizaci míchání čistého vstupujícího vzduchu se znečištěným vzduchem nacházejícím se v místnosti, což způsobuje zředění stupně znečištění a redukci počtu částic prachu na 1m3. Přívod čistého vzduchu je rozhodujícím činitelem pro tuto metodu. Obecně vzato, čím větší frekvence obnovy vzduchu, tím menší nashromáždění nečistot v místnosti a větší stupeň rozředění nečistot. V hodinovém cyklu se počet výměn vzduchu v místnosti může pohybovat v rozmezí od 10 do 50, a to v závislosti na druhu práce a na třídě místnosti. Ačkoliv je takové řešení méně předvídatelné než v případě čisté místnosti s laminárním prouděním vzduchu, v mnoha místnostech s nelaminárním prouděním může být předmětné řešení ekonomické, zvláště, kdy jsou v místnosti provozována lokální pracoviště s laminárním prouděním.

Dosažitelná třída 1)

1,000 (M4,5)

10,000 (M5,5)

100,000 (M6,5)

Vyhýbat se

Velikost plochy (m2 )

100

300

500

Velká čtvercová místnost

Součinitel tvaru místnosti

Úzká

3:1

2:1

Výška místnosti (m)

Min. 3

Min. 2,75

Min. 2,25

Plocha na uživatele (m2 )

20

10

5

Vybavení místnosti

Minimální

30% podlaha

30% podlaha

Aktivita uživatele

Sedící

Sporadický pohyb

Stálá aktivita

Libovolná aktivita

Provoz (výstup/vstup) za hodinu

1-2

2-6

Více než 6

Uživatelé správně oblečeni

Kompletní oděv

Pracovní oděv

Pracovní oděv

Běžný oděv

Emise prachu v místnosti

Minimální

Drobná

Významná

Termické proudy

Nevyskytují se

Drobne

Významné

Udržování pořádku

Pečlivé

Vyhovující

Nepatrné

Tlak v místnosti (Pa)

10-15

10-15

5-10

Výměna vzduchu za hodinu

40-120

20-40

10-20

Vzduchová zátka

Odpovídající

Malá

Nevyskytuje se

Nevyskytuje se

Vstupy čistého vzduchu jako % povrchu stropu

20-50

10-20

5-10

Poloha vstupů čistého vzduchu

Strop

Strop

Strop nebo vysoká boční stěna

Podlaha

Max. rychlost vstupu čistého vzduchu (m/s)

0,15-0,45

0,15-0,45

0,15-0,45

Poloha návratu

Nízká hladina nebo podlaha

Nízká boční stěna

Boční stěna

Strop

Interval zpětného vzduchu na stěně

Kontinuální na všech 4 stěnách

Přerušovaný na dlouhých stěnách

Nejednotný

Jednotlivý

Max. horizontální vzdálenost od návratu (m)

3

6

9

Rychlost návratného vzduchu (m/s)

0,5-1

1-2,5

2,5

Filtry pro hrubý prach:

První etapa 2)

30% účinnosti M5

90% zadržení G4

80% zadržení G4

Otevřené dveře

Druha etapa 2)

90% účinnosti F8

80-90% účinnosti F7

80-90% účinnosti F7

Údržba a kontrola filtrů pro hrubý prach

Každý kvartál

Každý půlrok

Každý rok

Harmonogram není stanoven

Koncové filtry pro 2)

Min. 99,999% @0,3 μm H14

min 99,99% @ 0,3 μm H13

min 95% @ 0,3 μm H10

Přestávka na periodické počítání částic

Každý měsíc

Každý měsíc

Každý měsíc

1)Třída dle federální normy USA 209E (v závorce SI)
2)Klasifikace G a F v souladu s normou EN 779. Klasifikace H a U v souladu s projektem normy EN 1822.
Přečtěte si více