Soubory ke stažení

HVAC

Grafické znázornění činnosti klimatizačního systému a přípravy vzduchu a také popis jeho složení.  Jsou zde uvedeny informace, které filtry lze využít v různých stupních filtrace či obecné technické parametry ventilační soustavy.

hvac

VSTUPY VZDUCHU

 • žaluzie, tlumiče

MÍCHACÍ KOMORY

 • proces míchání vyfukovaného vzduchu z místností s čerstvým vzduchem
 • parametry vzduchu po smíchání (např. entalpie, relativní vlhkost) jsou středními a váženými průměry parametrů míchaných proudů, přičemž „váhami“ jsou jejich hmotnosti

VSTUPNÍ FILTRY

 • měněné cca každé 3 měsíce
 • filtry pro hrubý prach a jemné filtry
 • vysouvatelné (přístup z boku)
 • převážně třídy G3 až M5
 • počáteční průtokové odpory 30 až 50 Pa (rychlost vzduchu 3 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (s ohledem na pevnost) 200 až 300 Pa

CLONOVÉ CHLADIČE

 • např. hadovité trubky z mědi, s měděnými žebry, v ocelovém pozinkovaném krytu s odtokem kondenzované vodní páry,
 • snadné čištění.
 • chlazené ledovou vodou o teplotě od 6 °C až 12 °C, dvě úlohy:
  • ochlazování vzduchu bez srážení vlhkosti (když je teplota hadovitých trubek větší než teplota rosného bodu)
  • sušení – ochlazování vzduchu srážením vlhkosti (když je teplota hadovitých trubek menší než teplota rosného bodu)

VENTILÁTORY

 • např. odstředivý se vzduchovými lopatkami, s klínovou řemenovou regulovanou převodovkou (pohon ventilátoru a motor s regulovanou rychlostí otáček)
 • přístup dveřmi na pantech
 • následuje ohřev vzduchu v důsledku chodu ventilátoru

JEMNÉ FILTRY

 • výměna po cca 5 měsících (pokud se používá vstupní filtr)
 • nejčastěji jemné filtry (M6 až F9), např. kapsové
 • přístup z boku nebo zepředu
 • počáteční odpory průtoku 50 až 150 Pa (rychlost vzduchu 3 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (z pevnostních důvodů)

MĚŘIČE PRŮTOKU VZDUCHU

 • čidlo v kanálovém tahu vzduchu dává signál o rychlosti průtoku vzduchu (pro potřeby řízení pohonu ventilátoru)

ZVLHČOVAČE

 • parní – přímý vstup nasycené páry o teplotě 105°C až 110°C do vzduchového kanálu, při přetlaku páry 1 bar (nízký tlak)
 • vodní – přímý kontakt vzduchu s rozptýlenou vodou (tryskové zvlhčovače) nebo s vodou prostřednictvím zdroje s velkým povrchem (zvlhčovače s vyplněním)
 • materiál: nerezová ocel
 • použití za hlavním filtrem vyžaduje napájení čistou vodou nebo čistou párou

OHŘÍVAČE

 • převážně membránové ohřívače (měděné hadovité trubky, žebrové radiátory)
 • ohřev: horká pára, vodní pára, elektrická energie
 • možnost přístupu pro čištění

KONCOVÉ FILTRY

 • výměna po cca 1 až 3 letech (pokud jsou používány filtry pro hrubý prach a jemné filtry)
 • velmi jemné filtry (HEPA a ULPA), např. H10 až U17
 • zamontované v krytech, jež lícují s podstropím nebo s difuzory (vírové difuzory, pravoúhlé žaluzie)
 • možné vybavení individuálními pohonnými sestavami s ventilátory pro zajištění stálého průtoku vzduchu)
 • počáteční průtokové odpory 100 až 250 Pa (rychlost vzduchu 0,45 až 1,5 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (z pevnostních hledisek) 500 až 750 Pa
 • velmi důležité – těsnění filtru s krytem (svorkové rámy, těsnění kapalinovým gelem)
 • podstatné – možnost měření poklesu tlaku na filtru z místnosti

KANÁLOVÉ TAHY

 • z galvanického plechu nebo z nerezové oceli
 • přístupové dveře – nutné pro údržbu, opravy, čištění
 • těsné spoje úseků kanálů (problém ztrát)
 • čištění před expedicí, koncové zajištění při montáži
 • kontrola čistoty před instalací filtrů

VENTILÁTOR ZPĚTNÉHO VZDUCHU

 • odstředivý ventilátor s pásovým pohonem
 • nevyžaduje se regulace rychlosti otáček
 • v instalacích s čerstvým vzduchem vtažný ventilátor

VTAŽNÉ MŘÍŽOVÍ ZPĚTNÉHO VZDUCHU

 • v dolních částech stěn
 • spojení mřížoví se stěnou – lícování bez výstupků
 • možné sací zařízení pod podlahou

JINÁ ZAŘÍZENÍ

 • zařízení pro tlumení chvění a hluku ve ventilačních kanálech
 • propusti, klapky ve ventilačních kanálech
 • tlumený střešní výstup zpětného vzduchu (části)
 • instalace vody pro chlazení (soustavy se stálou rychlostí průtoku): pumpy, měřiče teploty chladicí i zpětné vody, trojcestné ventily pro řízení průtoku chladiči, chladicí agregáty, chladiče ventilátorů)
 • instalace ohřívací vody – podobné (a tepelným výměníkem „technická vodní pára – ohřívací voda“)
 • generátor čisté páry pro zvlhčovače
 • čidla a dráhy měření rychlosti průtoku vzduchu, teploty, tlaků, relativní vlhkosti
 • počítačový systém: monitoring, výstrahy, řízení
 • lokální sestavy řízení laminárním prouděním
 • a jiné
Přečtěte si více