Soubory ke stažení

Rozdělení filtrů dle třídy filtrace a konstrukce

Příklady použití filtrů v systémech přípravy vzduchu dle třídy filtrace. Rozdělení filtrů z hlediska konstrukce s informací o základních materiálech použitých při jejich výrobě.

Rozdělení filtrů dle třídy filtrace

Vstupní filtr

Vzduchový filtr zařazený do jedné ze tříd - G1,G2,G3,G4.

Pro použití jako:

 • filtr 1. stupně čištění nebo hlavní filtr systému HVAC
 • filtr ochrany zařízení systému HVAC
 • předfiltr před filtry s vyšší účinností filtrace
 • filtr odváděného vzduchu v lakýrnických komorách a kuchyních
 • filtr v autonomních klimatizátorech (např. okenních)
 • vstupní filtr pro filtry třídy M6 ÷ F8

Filtr medium (střední)

Vzduchový filtr zařazený do jedné ze tříd – M5, M6.

Pro použití jako:

 • filtr 1. stupně čištění nebo hlavní filtr systému HVAC
 • filtr ochrany zařízení systému HVAC
 • filtr pro čištění vzduchu do místností a výrobních procesů
 • předfiltr před filtry s vyšší účinností filtrace

 • vstupní filtr pro filtry třídy F7 ÷ F9

Jemný filtr

Vzduchový filtr zařazený do jedné ze tříd – F7, F8, F9.

Pro použití jako:

 • filtr 2. stupně čištění nebo hlavní filtr systému HVAC
 • filtr pro čištění vzduchu do kancelářských místností, nemocnic, zpracování potravinových produktů, výrobních procesů (např. aerosoly)
 • filtr systému přípravy vzduchu pro filtry EPA, HEPA, ULPA

Filtr EPA

Vzduchový filtr (Efficient Particulate Air filtr – efektivní vzduchový filtr) zařazený do jedné ze tříd – E10, E11, E12.

Pro použití v instalacích:

 • stropů operačních sálů
 • vzduchových kanálech vyžadujících nejvyšší stupeň čištění vzduchu a kontrolovaného proudění
 • systémů HVAC v nemocnicích, potravinovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu

Filtr HEPA

Vzduchový filtr (High Efficient Particulate Air filter – velmi účinný vzduchový fil¬tr) zařazený do jedné ze tříd – H13, H14.

Pro použití v instalacích:

 • čistých místností (cleanroom) s laminárním a turbulentním prouděním, sterilních

 • v zařízeních cleanbench, glovebox

 • stropů operačních sálů

 • jako koncový filtr ve stropech laminárních, filtračních stěn

 • vzduchových kanálech vyžadujících nejvyšší stupeň čištění vzduchu a kontrolovaného proudění

 • systémů HVAC v nemocnicích, potravinovém průmyslu, farmaceutickém, elektronickém, optickém

 • systémů HVAC jaderných elektráren, biotechnologií, zón ohrožených bakteriální kontaminací

Filtr ULPA

Vzduchový filtr (Ultra Low Penetration Air filter – vzduchový filtr s velmi nízkou penetrací) zařazený do jedné ze tříd – U15, U16, U17.

Pro použití v instalacích:

 • čistých místností (cleanroom) s laminárním a turbulentním prouděním, sterilních

 • v zařízeních cleanbench, glovebox

 • stropů operačních sálů

 • jako koncový filtr ve stropech laminárních, filtračních stěnách

 • vzduchových kanálech vyžadujících nejvyšší stupeň čištění vzduchu a kontrolovaného proudění

 • systémů HVAC v nemocnicích, potravinovém průmyslu, farmaceutickém, elektronickém, optickém

 • systémů HVAC jaderných elektráren, biotechnologií, zón ohrožených bakteriální kontaminací

Rozdělení filtrů s ohledem na konstrukci

Filtr rámečkový

Vzduchový filtr vyráběný v podobě filtrační vložky nepropustně uzavřené v odpovídajícím rámu (papír, kov, plast, polyuretanová pěna) do tloušťky 149mm. Jako filtrační vložka jsou používány netkané textilie nebo papíry (vlákno skleněné nebo syntetické) ve formě ploché nebo plisované technikami minipleat (novější) a deepleat (technika hliníkových separátorů, starší). Filtry rámečkové jsou klasifikovány v souladu s normou EN 779: 2012 a také EN 1822: 2009 a jsou vyráběny v rozmezí tříd filtrace G2 – U17.

filtr kasetowy zetcell936

Filtr kompaktní

Vzduchový filtr vyráběný v podobě filtrační vložky nepropustně uzavřené v odpovídajícím rámu (papír, kov, plast, polyuretanová pěna) o tloušťce větší než 150mm. Jako filtrační vložka jsou používány netkané textilie nebo papíry (vlákno skleněné nebo syntetické) ve formě ploché nebo plisované technikami minipleat (novější) a deepleat (technika hliníkových separátorů, starší). Kompaktní filtry jsou klasifikovány v souladu s normou EN 779: 2012 a EN 1822: 2009 a jsou vyráběny v rozmezí tříd filtrace G2 – U17.

filtr kompaktowy micromed

Filtr kapsový

Vzduchový filtr, jehož filtrační médium (zhotovené z polyesterových nebo skleněných vláken) je zabalen do filtrační kapsy ve tvaru klínu, a její stěny jsou odděleny odpovídající délky oddělovači (např. z nití), což umožňuje rovnoměrné rozložení vzduchu na celém povrchu filtračního média. Kapsy jsou v závislosti na rámu filtru (kovový, dřevěný, plastový, polyuretanová pěna) spojovány způsobem zaručujícím nejefektivnější rozložení vzduchu ve filtru. Kapsové filtry jsou klasifikovány v souladu s normou EN 779:2012 a jsou vyráběny v rozmezí tříd filtrace G3 – F9.

filtr kieszeniowy powerair11

Filtr typu V

Tyto filtry se skládají z několika filtračních paketů pracujících v systému V nepropustně upevněných ke konstrukci filtru polyuretanovou nebo silikonovou (odolnou proti vyšší teplotě) směsí. Filtrační paket je filtrační papír vyrobený ze slisovaného rouna skleněných mikrovláken plisovaný technikou minipleat. Velmi odolná a pevná konstrukce těchto filtrů umožňuje práci v systémech s proměnlivým a turbulentním proudem vzduchu. Filtry typu V jsou klasifikovány v souladu s normou EN 779: 2012 a EN 1822: 2009 a jsou vyráběny v rozmezí tříd filtrace M6 – H13.

kompaktni filtr V
Přečtěte si více