Soubory ke stažení

Rozměry a rozložení znečištění

Znečištění ovzduší se skládá z částí chemických a pevných. Je zde uvedeno množstevní, hmotnostní a povrchové znečištění ovzduší vyskytující se ve vnějším vzduchu a také jeho vliv na lidské zdraví.

Znečištění ovzduší jsou z chemického i fyzikálního hlediska různorodá. Základní rozměry znečištění se pohybují v rozmezí od 0,001μm do více než 10 μm (Výkres 1). Rozměry znečištění viditelných „holým okem“ se pohybují v rozmezí 20-30 μm. Více než 99 % znečištění v ovzduší tvoří částice do 1 μm, představuje to však pouze 30 % znečištění hodnocených obecně. Znečištění nejdrobnějšími částicemi převažují v průmyslovém prostředí. Výkres 2 udává množstevní, hmotnostní a povrchové rozložení znečištění ovzduší. V Tabulce 2 se nachází charakteristika stálých znečištění vyskytujících se ve vnitřním a vnějším ovzduší s uvedením rozměrů částic. Pro zdraví člověka jsou nejnebezpečnější respirabilní částice o rozměrech do 2 μm, jež se do plic dostávají s vdechovaným vzduchem a jsou zadržovány v průduškách a plicních sklípcích (Výkres 3).

Tabulka 2. Charakteristika stálých znečištění vyskytujících se ve vnitřním a vnějším ovzduší

Oblast nebo

technologický proces

Průměrná koncentrace

(mg/m3)

Nejčastěji vyskytující se velikost částic

(µm)

Horní hranice velikosti částic

(µm)

Venkov:

     

deštivé počasí

0,05

0,8

4

suché počasí

0,10

2,0

25

Velké město:

     

bytová čtvrť

0,10

7,0

60

průmyslová čtvrť

0,30-0,50

20,0

100

Průmyslové oblasti

1,0-3,0

60

1 000

Bytová sídliště

1,0-2,0

-

-

Obchodní domy

2,0-5,0

-

-

Dílny

1,0-10,0

-

-

Cementárny

100,0-200,0

-

-

Ovzduší šachet

100,0-300,0

-

-

Výkres 1. Charakteristické rozměry základních druhů znečištění v ovzduší

Rozměry a rozložení znečištění

Výkres 2. Množstevní, hmotnostní a povrchové rozložení znečištění ovzduší

Rozměry a rozložení znečištění

Výkres 3. Množství prachu zadržené v dýchacích cestách

Rozměry a rozložení znečištění
Přečtěte si více