Pliki do pobrania

Eurovent – klasifikace energetické efektivity vzduchových filtrů pro celkové větrání

Eurovent je program certifikace, který se vztahuje na všechny utříděné a prodávané filtrační prvky, jakými jsou jemné vzduchové filtry v tříde filtrace M5-F9 dle normy EN 779: 2012. Obsahuje popis metody a požadavků procesu certifikace a také klasifikaci výrobků dle tohoto postupu.

EUROVENT CERTIFICATION

Eurovent Certifcation je ofciální evropská společnost, která certifkuje výkonové parametry chladících a ventilačních výrobků dle evropských a mezinárodních standardů. Jeden z certifkačních programů je dedikován pro vzduchové filtry. Tento certifkační program nachází uplatnění ve všech filtračních prvcích, které jsou kategorizovány a prodávány jako „jemné vzduchové filtry M5-F9” dle definice v normě EN 779: 2012.Eurovent – klasifikace energetické efektivity vzduchových filtrů pro celkové větrání Hlavním účelem tohoto programu pro certifkaci vzduchových filtrů je ujištění zákazníků, že vzduchové filtry nainstalované v systému nabízejí efektivitu filtrace vzduchu a počáteční odpory vzduchu v souladu s parametry publikovanými v technické nebo reklamní dokumentaci dodavatele (výrobce). Eurovent Certifcation každoročně náhodně volí vzduchové filtry výrobce, který se podílí na certifkačním programu, za účelem provedení testů ověřujících působení filtrů v souladu s normou EN 779: 2012 v nezávislé laboratoři. Pokud testované filtry splňují technické parametry slibované v dokumentaci výrobce, pak je výrobci přidělen certifkát Eurovent. Certifkační postup pro testování vzduchových filtrů je každoročně opakován.

KLASIFIKACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Díky tomu, že představují 25% celkové energetické spotřeby ventilačních a klimatizačních systémů (HVAC), mají vzduchové filtry kritický podíl na redukci negativních vlivů vnějšího prostředí a snížení nákladů na údržbu systému. Energeticky výkonné vzduchové filtry představují významný přínos také pro organizace, které chtějí dosáhnout cílů týkajících se energetické kvality budov (Směrnice EPDB č. 2002/91/EC) a pro iniciativy nZEB (net Zero Energy Building - stavby s nulovou energetickou bilancí) v souladu s pokyny Evropské komise.

Eurovent vytvořil novou metodologii pro klasifkaci filtrů v souladu s jejich roční spotřebou energie, tedy „Klasifkaci energetické efektivity vzduchových filtrů pro celkové větrání”. Tato klasifkace pomůže zákazníkům zvolit filtry, které jsou pro požadavky jejich systémů energeticky nejefektivnější.

Tabulka 1

Třída filtrace

G4

M5

M6

F7

F8

F9

ME2)

-

-

-

ME≥35%

ME≥55%

ME≥70%

 

M = 350g ASHRAE

M = 250g ASHRAE

M = 100g ASHRAE

A

0-600kWh

0-650kWh

0-800kWh

0-1200kWh

0-1600kWh

0-2000kWh

B

>600kWh-700kWh

>650kWh-780kWh

>800kWh-950kWh

>1200kWh-1450kWh

>1600kWh-1950kWh

>2000kWh-2500kWh

C

>700kWh-800kWh

>780kWh-910kWh

>950kWh-1100kWh

>1450kWh-1700kWh

>1950kWh-2300kWh

>2500kWh-3000kWh

D

>800kWh-900kWh

>910kWh-1040kWh

>1100kWh-1250kWh

>1700kWh-1950kWh

>2300kWh-2650kWh

>3000kWh-3500kWh

E

>900kWh-1000kWh

>1040kWh-1170kWh

>1250kWh-1400kWh

>1950kWh-2200kWh

>2650kWh-3000kWh

>3500kWh-4000kWh

F

>1000kWh-1100kWh

>1170kWh-1300kWh

>1400kWh-1550kWh

>2200kWh-2450kWh

>3000kWh-3350kWh

>4000kWh-4500kWh

G

>1100kWh

>1300kWh

>1550kWh

>2450kWh

>3350kWh

>4500kWh

KALKULACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Eurovent – klasifikace energetické efektivity vzduchových filtrů pro celkové větrání
Zatímco celkové náklady na filtraci vzduchu určují v 80% náklady na elektrickou energii, možnost vyhodnocení vzduchových filtrů poskytuje v tomto ohledu široké možnosti pro racionalizaci dlouhodobé politiky zavádění úspor jako cíle. Na základě směrnic 4/11 Eurovent Certifcation klasifkuje energetickou efektivitu vzduchových filtrů, které jsou testovány v souladu s normou EN 779: 2012. Po výpočtu roční spotřeby energie je každý filtr s účinností filtrace od G4 do F9 vybaven nálepkou energetické efektivity výrobku (A do G). Čím nižší spotřeba energie za dobu životnosti filtru, tím lepší je třída energetické efektivity na nálepce. Díky takovému řešení může každý pouhým pohledem zjistit množství spotřebované energie za dobu používání daného zařízení. Pro vyhodnocení efektivity filtru je zohledněno pouze množství energie spojené s odpory tlaku během práce filtru. Začlenění daného filtru do příslušné skupiny energetické efektivity probíhá na základě srovnání jeho roční spotřeby energie s predefinovanými limity pro příslušné třídy (Tabulka 1). Energetická klasifikace vzduchových filtrů Eurovent je založena na laboratorních testech plného filtru (592x592 mm) při obsahu průtoku vzduchu 3400 m3/h zatíženého prachem ASHRAE až do konečného poklesu tlaku za účelem simulace běžných pracovních podmínek. Ostatní předpoklady pro práci filtru: 6000 hodin roční práce ve ventilační jednotce (AHU) při 50% účinnosti ventilátoru. Vzorec pro spotřebu energie je následující:

Eurovent – klasifikace energetické efektivity vzduchových filtrů pro celkové větrání

 

kde

q = proud vzduchu (m3/h)
Δp = pokles tlaku (Pa)
t = doba práce (h)
η = předpokládaná účinnost ventilátoru 0.5 (50%)

Korigující koeficient pro výpočty v kWh: 1000

1) ME – Minimální účinnost je zde nejnižší hodnotou účinnosti filtrace mezi počátečními úrovněmi efektivity filtrace pro částice 0.4 μm.

2) Více informací na téma EPBD a nZEB - využijte

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
Přečtěte si více