Soubory ke stažení

Třídy čistoty prostor a navazujícího prostředí Federální norma USA 209 E

V této tabulce jsou uvedeny třídy čistoty prostor a navazujícího prostředí dle Federální normy USA 209 E, které jsou určeny dle maximálního přípustného počtu částic v 1 m3 stejně velkých nebo větších než hraniční rozměr.

Název třídy 2)

Maximální přípustný počet částic v 1m3 stejně velkých nebo větších než hraniční rozměr 1)

 

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

5 µm

 

SI

Anglicka3)

 

M1

 

350

75.7

30.9

10.0

-

 

M1.5

1

1,240

265

106

35.3

-

 

M2

 

3,500

757

309

100

-

 

M2.5

10

12,400

2,650

1,060

353

-

 

M3

 

35,000

7,570

3,090

1,000

-

 

M3.5

100

-

26,500

10,600

3,530

-

 

M4

 

-

75,700

30,900

10,000

-

 

M4.5

1,000

-

-

-

35,300

247

 

M5

 

-

-

-

100,000

618

 

M5.5

10,000

-

-

-

353,000

2,470

 

M6

 

-

-

-

1,000,000

6,180

 

M6.5

100,000

-

-

-

3,530,000

24,700

 

M7

 

-

-

-

10,000,000

61,800

 

Poznámky:

1)Meze tříd dle tabulky jsou uváděny pouze pro klasifikaci a nemusí znázorňovat rozložení rozměrů, se kterými se můžeme setkat v jakékoliv konkrétní situaci.

2)Meze tříd pro vedlejší třídy mohou být stanoveny přibližně použitím následující rovnice: částice / m3= 10M (0,5/d)22, kde M je číselným vyjádřením třídy v soustavě jednotek UI, a „d“ je rozměr částice v mikrometrech nebo: počet částic / třetí mocnina stopy = Nc (0,5 / d)22.

3)Pro stanovení názvů a určení tříd se dává přednost názvům dle soustavy UI, i když dle zvyklostí lze používat anglické jednotky (USA).

Podrobné údaje jsou uvedeny vždy v příslušné normě.

Přečtěte si více