Soubory ke stažení

Obecné vlastnosti syntetických vláken

Shrnutí technické charakteristiky rozsahu vláken využívaných v tkaninových hadicových filtrech do odprašování. Jsou zde uvedeny maximální teploty a jiné vnější podmínky působící na výběr vhodného vlákna pro dané použití (technologického procesu).

 

Vlákno

Max. pracovní

teplota (°C)

Max. dopor.

teplota (°C)

Otěr

Hydrolýza

Kyseliny

Zásada

Rozpouštědla

Okysličovadla

Hořlavost

Polypropylen

100

110

2

2

1

1

3

3

hořlavý

Homopolymer akrylový

120

140

3

2

2

3

2

2

hořlavý

Polyester

150

170

1

4

2

3

2

2

hořlavý

Meta-aramid

200

220

1

3

3

2

2

4

hořlavý

Polyfenylensulfid (PPS)

190

200

2

1

2

2

2

4

nehořlavý

Polymid

250

260

2

3

2

3

2

2

nehořlavý

Polytetrafluoroetylen (PTFE)

250

260

4

1

1

1

1

1

nehořlavý

1 = dokonalý  2 = dobrý  3 = střední  4 = slabý

PRŮVODCE PRACOVNÍMI TEPLOTAMI

Polypropylen

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Maximální přípustná teplota 110 °C.

Homopolymer akrylový

Dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na působení solí zinku. V případě kyselé vlhkosti > 5 % je třeba aplikovat chemické zpracování plsti. Maximální přípustná teplota 140 °C.

Polyester

Odolnost vůči kyselinám střední. Odolnost vůči zásadám - slabá. Citlivý vůči kyselému prostředí. Maximální přípustná teplota 150 °C.

Polyfenylensulfid

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na působení kyslíku (obsah by měl být menší než 15% objemu) a oxidantů. Maximální přípustná teplota 190 °C.

Meta-aramid

Odolnost vůči kyselinám střední. Odolnost vůči zásadám dobrá. V případě kyselé vlhkosti > 5% je třeba aplikovat chemické zpracování plsti. Maximální přípustná teplota 220 °C.

Polyimide

Odolnost vůči kyselinám dobrá. Odolnost vůči zásadám střední. Citlivý vůči silným kyselinám a vysoké teplotě. Maximální přípustná teplota 260 °C.

Polytetrafluoroetylen

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na alkalické kovy a plyny s obsahem fluoru. Maximální přípustná teplota 260 °C.

Přečtěte si více