Soubory ke stažení

DustStop

DustStop

– vstupní filtrační médium

Filtrační médium DustStop lze použít u všech jednotek HVAC, jež zajišťují úpravu vzduchu, instalací určených pro klimatizaci vzduchu a vzduchotechnických systémů. Médium této třídy se skládá z kontinuálních skelných vláken se zvyšující se hustotou ve směru odvodu vzduchu. Od strany přívodu vzduchu ke straně odvodu vzduchu se průměry vláken snižují a pletenec je stále více stlačený. Taková konstrukce umožňuje pronikání nečistot dovnitř filtračního média a využití celé jeho hloubky. Možnost zastavení prachu médiem DustStop je také zvýšena postřikem jeho struktury kapalinou s vlastnostmi fixujícími částice prachu. Filtrační média DustStop jsou dostupná v podobě rolí nebo vložek na míru.

Obecné technické informace
  • Třída filtrace v souladu s normou EN 779: 2012
  • Filtrační médium: skelné vlákno
  • Maximální relativní vlhkost: 100 %
  • Tepelná odolnost: 45° C
  • Dostupnost: role 1x20 m, 2x20 m nebo vložky
  • Barva: modrá nebo oranžová

Kód

Třída filtrace

Tloušťka (mm)

Jmenovitý průtok vzduchu (m/s)

Počáteční tlaková ztráta ΔP (Pa)

Nominální filtrační rychlost (m3/h m2)

Střední odlučivost Am (%)

Maximální tlaková ztráta ΔP (Pa)

Jímavost prachu: (g/m2)

S01301

G2

25

2,5

25

9000

65

130

350

S01302

G2

50

2,5

35

9000

72

130

420

S01303

G3

100

2,5

40

9000

85

130

700