Duststop

DustStop – vstupní filtrační médium

Filtrační médium DustStop lze použít u všech jednotek HVAC, jež zajišťují úpravu vzduchu, instalací určených pro klimatizaci vzduchu a vzduchotechnických systémů. Médium této třídy se skládá z kontinuálních skelných vláken se zvyšující se hustotou ve směru odvodu vzduchu. Od strany přívodu vzduchu ke straně odvodu vzduchu se průměry vláken snižují a pletenec je stále více stlačený. Taková konstrukce umožňuje pronikání nečistot dovnitř filtračního média a využití celé jeho hloubky. Možnost zastavení prachu médiem DustStop je také zvýšena postřikem jeho struktury kapalinou s vlastnostmi fixujícími částice prachu. Filtrační média DustStop jsou dostupná v podobě rolí nebo přířezů na míru.

Kód
materiálu
Třída
filtrace podle
ISO 16890
Třída
filtrace podle
EN 779
Tloušťka
média
[mm]
Gramáž
materiálu
[g/m²]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h*m²]
Nominální
rychlost
průtoku
[m/s]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
Absorpce
prachu
[g/m²]
Střední
odlučivost
[%]
S01301 Coarse 25 % G2 25 250 25 10800 3 130 350 65
S01302 Coarse 30 % G2 50 380 40 10800 3 130 420 72
S01303 Coarse 35 % G2 100 400 60 10800 3 130 700 85

Technická specifikace DustStop

  • Filtrační médium: skelné vlákno
  • Maximální relativní vlhkost: 100 %
  • Maximální provozní teplota: 80 °C
  • Nehořlavé
  • Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779
  • Dostupnost: role 1x20 m, 2x20 m nebo přířezy
  • Barva: modrá nebo žlutá
  • Technické parametry jsou uvedeny s co nejmenší přibližností

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve