Soubory ke stažení

Durabag

Durabag

- filtrační hadice pro plyny

 

 

VÝBĚR FILTRAČNÍHO MATERIÁLU

Druhy a chemické vlastnosti vláken

VLÁKNO

POZNÁMKY

Polypropylen

Polypropylen má dokonalou odolnost proti působení kyselin, zásad a hydrolýzy, podléhá však působení okysličovadel, takových jako H2O2.

Homopolymer akrylu

Dobrá odolnost proti působení kyselin, zásad a hydrolýzy, ovšem malá mechanická odolnost.

Polyester

Podléhá hydrolýze související s výskytem vlhkosti, zejména v přítomnosti kyselin a zásad.

PPS

Největší vadou PPS je to, že podléhá působení okysličovadel při vysoké teplotě: čím vyšší je teplota, tím menší je hraniční koncentrace O2. Jeho vlastnosti připomínají vlastnosti vysokoteplotního polypropylenu.

Meta-aramid

Podléhá hydrolýze, zejména v prostředí horkých kyselin, na příklad při vytváření elektrické energie, často je však využíván v „nevhodných” použitích, ve kterých může být rentabilní.

Polyimid

Podobné vady jako v případě meta-aramidů, ale objevují se při teplotě asi o 30 stupňů vyšší.

PTFE

Nejlepší vlákno s chemického pohledu, má málo omezení, odolává téměř všem okolním podmínkám.

 
pricny-rez-jehlickove-plsti
Toto nejsou definitivní pokyny používané při výběru správného filtračního materiálu; je nutné zohlednit mimo jiné následující faktory, z nichž všechny mají vliv na výběr:
 • teplota
 • vlhkost
 • chemické vlastnosti
 • druh prachu
 • rozložení velikosti částic a jejich tvar
 • statická elektřina
 • typ filtru

TEPLOTA

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem při výběru filtračního materiálu je teplota, a minimálně tato představuje výchozí bod; na grafu níže jsou uvedeny základní vlastnosti jednotlivých materiálů a jejich rozmezí použití. Na příklad v případě PPS doporučená maximální stálá teplota činí 180 ºC, a krátkodobé maximální hodnoty (představující v součtu přibližně 1 den ročně) jsou do 190 ºC. Je nutno pamatovat, že PPS nelze využívat ve všech použitích v této teplotě, protože jako každý filtrační materiál, i tento má chemická omezení, která často snižují tolerovanou teplotu.

maximalni-teplota-pro-vlakno

VLHKOST

Vlhkost je také podstatná, zejména v případě polyesterových a aramidových vláken, a polyimidová vlákna mají sklon k hydrolýze v jisté míře. Jednoduše řečeno se tyto polymery vytvářejí spojením 2 malých částeček; v důsledku jejich spojení se jako vedlejší produkt tvoří voda. Pokud se ve filtru objeví vlhkost, voda může způsobit roztržení chemických vazeb opětovným spojením se s částečkami a obnovení výchozích složek. Je to obvykle snadno viditelné, protože plsť se mění na prach. V souvislosti s tím, pokud je teplota v provozních podmínkách na příklad 110 ºC, zdálo by se, že polyester bude ideálním materiálem, pokud je ovšem přítomno větší množství vlhkosti, nehodí se pro použití, proto je nutné vybrat vlákno, které má srovnatelnou toleranci teploty, ale současně dobře zvolit toleranci vody; ukazuje se, že takovým materiálem je akryl. Vlhkost je důležitou chemickou vlastností; mnoho chemických látek reaguje s vlákny nežádoucím způsobem, což způsobuje jejich předčasnou neschopnost pro použití.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Chemická odolnost vláken proti chemickému působení

 

KYSELINA

ZÁSADA

HYDROLÝZA

OXIDACE

ROZPOUŠTĚDLA

Polypropylen

4

4

4

2

3

Homopolymer akrylu

3

2

4

3

3

Polyester

3

2

1

3

3

PPS

4

4

4

1

3

Meta-aramid

2

3

2

2

3

Polyimid

3

3

2

2

3

PTFE

4

4

4

4

4

DRUH PRACHU

DRUH PRACHU

POZNÁMKY

Podléhá prach aglomeraci?

Snadnější sběr

Mají částice prachu tvar sférický, nepravidelný nebo protažený?

Částice prachu sférického tvaru je obtížné sesbírat, proto je vhodné používat materiály s menší velikostí vláken nebo membrány

Jak rychlé je proudění ve filtru?

Čím rychlejší je proudění vzduchu, tím obtížnější je zachytit prach

Má prach elektrostatický náboj?

Ztěžuje vytváření filtračního koláče; nápomocné mohou být tkaniny antistatické

Je prach mastný?

Může dojít ke znečištění materiálu; používat chemickou úpravu LR5

Je prach vlhký?

Může způsobovat předčasné sloučení; používat chemickou úpravu LR5

Jaké je zatížení prachem filtračního materiálu?

Příliš velké nebo příliš malé množství prachu může způsobit potíže. V případě membrán fungujících lépe při malém zatížení se v případě většího zatížení používá někdy větší hodnotu den, akceptuje se větší emise jako takovou, které není možné se vyhnout

Má prach brusné vlastnosti?

Polyester je vhodný, akryl nepříliš vhodný

Rozložení velikosti částic?

Různorodé rozložení může usnadnit vytváření filtračního koláče

ROZLOŽENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC A JEJICH TVAR

Velikost a rozložení částic prachu má velmi výrazný vliv na výběr odpovídající hodnoty den (denier) jehličkové plsti nebo její chemické zpracování. Velmi zjednodušeně, čím drobnější je prach, tím menší by mělo být vlákno:

prumer-vlaken

Denier je jednotka délkové hustoty syntetických vláken. Vychází se z toho, že 9.000 metrů libovolného vlákna 1 den váží 1 gram. Většina filtračních použití je poměrně jednoduchých, proto se obvykle využívají standardní textilní vlákna, na příklad polyester 2,2 den. V tabulce níže je uvedeno, jakým způsobem změna hodnoty den mění vlastnosti plsti. Použita byla polyesterovou plsť 500 g/m² o tloušťce 1,8 mm.

Hodnota den

Průměr vlákna (mikrony)

Délka vlákna na m2 plsti

Obsah vlákna na m2 plsti

Průměrná velikost pórů (mikrony)

0,7

8,5

6430 km

171

15

1,5

12,4

3000 km

116

22

2,2

15

2046 km

96

27

6

24,8

750 km

58

44

Je tedy zřetelně vidět, že v případě nižší hodnoty den se zvyšuje hustota vláken, a tím pádem se zvyšuje plocha hromadění a zmenšuje se velikost pórů; oba tyto faktory mají vliv na účinnost filtrování.

rozdily-ve-velikosti-vlaken

Výše uvedené informace se týkají výhradně polyesteru; na příklad pro polypropylén 0,7 den by byly charakteristické hodnoty 10,4 mikronů a velikost oček 13 v porovnání s hodnotou 8,5 a 15 v tabulce. Níže je představena tabulka, která ukazuje změny průměru vlákna spolu s hodnotou den pro různé typy vláken. Rozdíly velikosti vláken jsou zřetelně vidět na níže uvedených ilustracích.

Průměr v mikronech v závislosti na typu vlákna a hodnoty den

 

HODNOTA DEN

VLÁKNO MĚRNÁ HMOTNOST

0,5

1

1,5

2,2

3

5

15

Polypropylen 0,91

8,8

12,5

15,3

18,5

21,6

27,9

48,3

Akryl 1,15

7,8

11,1

13,6

16,4

19,2

24,8

42,9

Polyester 1,38

7,2

10,1

12,4

15

17,5

22,6

39,2

PPS 1,34

7,3

10,3

12,6

15,2

17,8

23

39,8

Meta-aramid 1,38

7,2

10,1

12,4

15

17,5

22,6

39,2

Polyimid 1,41

7,1

10

12,3

14,9

17,3

22,4

38,8

PTFE 2,3

5,5

7,8

9,6

11,6

13,6

17,5

30,4

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že libovolná polyesterová plsť s měrnou hmotností 500 g/m² obsahuje 362 cm³ vlákna; pokud má vlákno hodnotu 2,2 den, jeho délka činí 2045 km. Kdyby byla plsť vytvořena z vlákna 1 den, pak by jeho délka narostla na 4500 km. Celá tato dodatečná délka vlákna by byla obsažena ve stejném objemu plsti, proto vzdálenost mezi sousedními vlákny by byla menší v případě materiálu s nižší hodnotou den. Je to první příčina, díky které vlákna s nižší hodnotou den umožňují lepší zachytávání menších částic prachu. Je to jednoduché: póry uvnitř plsti mají menší velikost, proto vlákno snadněji zachycuje částice prachu. Druhý užitek vyplývá z toho, že celkový obsah vláken v plsti roste spolu se snížením hodnoty den: Zmenšení hodnoty den o polovinu způsobí zvětšení obsahu o trochu více než o 40%. Není to pouze teoretický rozdíl mezi materiály, což dokazují následující obrázky:

povrch-vlaken

Obsah ve čtverečních metrech na 500 gramů vlákna

 

HODNOTA DEN

VLÁKNO MĚRNÁ HMOTNOST

0,5

1

1,5

2,2

3

5

15

Polypropylen 0,91

249

176

144

119

102

79

45

Akryl 1,15

497,5

351

128

106

90

70

40

Polyester 1,38

202

143

117

96

83

64

37

PPS 1,34

205

145

119

98

84

65

37

Meta-aramid 1,38

202

143

117

96

83

64

37

Polyimid 1,41

200

142

116

95

82

63

37

PTFE 2,3

157

111

90

75

64

50

29

ANTIELEKTROSTATIČNOST

Je všeobecně známo, že se elektrostatický náboj může nahromadit v některých druzích prachu, takových jako rozemleté umělé hmoty a mouka. Kromě toho, protože většina filtračních materiálů ze syntetických vláken jsou velmi dobrými elektrickými izolátory, existuje možnost nahromadění na filtru velmi velkého elektrického náboje, u kterého může později náhle dojít k výboji (podobně jako u blesku) a způsobit výbuch. Toto ohrožení je možné snížit tím, že do filtračních materiálů zavedeme vodivá vlákna. Vodivá vlákna vpletená do nosné tkaniny tvoří vodivou stopu po celém povrchu plsti. Nejlepších provozních parametrů je dosaženo využitím takových jehličkových plstí, do kterých byla přidána volná vodivá vlákna v celém objemu plsti za účelem spojení povrchu s vodivou nosnou tkaninou. Používají se tři základní vlákna:

 • Epitropic jsou polyesterová vlákna impregnována vodivou vnější vrstvou uhlíkového povlaku
 • sirník mědi (ne síran), v případě kterého je vodivý materiál nanášen na povrch polyesterového vlákna, podobně jako v předchozím případě
 • vlákno z nerezové oceli

Pokud budou zavedeny do jehličkových plstí, dosahuje se různých vlastností v závislosti na vláknu a použitého obsahu v procentech:

VLÁKNO

VODIVOST

Epitropic

1.500 × 106 Ω

Sulfid měďnatý

20 × 106 Ω

Nerezová ocel s nosnou tkaninou

5 × 106 Ω

Polyesterová vlákna s vlákny nerezové oceliocelova-vlakna

Výběr vlákna závisí nejen na požadovaném stupni vodivosti, ale také na podmínkách, ve kterých bude vlákno používáno. Na příklad, protože v případě vláken Epitropic a sulfidu měďnatého se používá polyester, nehodí se tyto do horkého a vlhkého prostředí (maximální teplota je dokonce nižší než v případě typického polyesteru, 110 °C). Látka Epitropic je zvláště ceněna v případě použití v potravinářství, i když nejen. Ocel je nejlepším vláknem; je možné ji využívat v téměř každém filtračním materiálu. Téměř vždy se spolu s ocelí používá PPS, P84 a meta- aramid.

TYP FILTRU

Typ filtru stanovuje měrnou hmotnost jehličkové plsti, ze které jsou vyrobeny filtrační sáčky pro tkaninový filtr. Všeobecně se ve starších systémech opačného vzduchu a vytřásajících systémech používají lehčí tkaniny, a v systému pulse-jet jsou obvykle používána měrná hmotnost větší než 500 g/m². Všeobecné chybné názory týkající se filtračních sáčků v tkaninových filtrech (pozor: neplatí v případě používání sáčků s membránou PTFE).

a) Názor: Filtrační sáčky filtrují. Skutečnost: Ve skutečnosti filtruje kontrolovaná vrstva prachu (filtrační koláč) na povrchu plsti.

b) Názor: Čisté filtrační sáčky jsou klíčem k efektivní filtraci. Skutečnost: Nadměrné čištění způsobuje odloučení filtračního koláče od povrchu sáčku a vystavuje jej negativnímu vlivu, což urychluje opotřebení sáčku.

c) Názor: Filtrování ovlivňuje opotřebování filtračního sáčku. Skutečnost: Dominujícím faktorem, který ovlivňuje opotřebování filtračního sáčku, je ve skutečnosti energie čištění.

Filtrační materiály

Jehličková plsť – polypropylen

polpropylen-vlakno

Polypropylen je vlákno relativně nízkoteplotní, které má výbornou chemickou odolnost, je využíváno ve speciálních použitích, takových jako chemický průmysl. Vlákna nepodléhají hydrolýze a jedinou chemickou vadou je nedostatek odolnosti proti okysličovadlům. Kromě toho je možné jej využívat téměř univerzálně, pod podmínkou, že je teplota nižší než 90 °C. Vlákno má nízkou hustotu (na vodě se vznáší), proto při dané hodnotě den vlákna má značně větší průměr než ekvivalent v podobě polyesteru. To způsobuje větší tloušťku tkaniny – téměř o 50% větší než v případě stejné hmotnosti polyesteru. Vlákno má vysoký sklon k hromadění elektrostatického náboje, proto se je často vylepšuje zavedením vodivého vlákna nebo vodivé nosné tkaniny anebo jejich kombinaci. To napomáhá rozptýlit potenciální elektrostatický výboj. Typické použití v případě polypropylenových jehličkových plstí jsou následující:

 • Potraviny

 • Olej

 • Galvanizace

 • Chemické látky

 • Tekutiny

 • Detergenty

polypropylen-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – polyester

polyester-vlakno

Polyester je nejuniverzálnějším, nejrentabilnějším a nejčastěji používaným filtračním materiálem pro zachycování prachu. Je trvanlivý, odolný proti otěru, působí při teplotě do 150 °C a je také velmi odolný proti typickým kyselinám, rozpouštědlům a okysličovadlům. Jedinou podstatnou vadou polyesteru je sklon k hydrolýze při zvýšené teplotě, což znamená, že vlhkost může způsobit rozklad vláken a může vést k opětovnému vzniku z nich výchozích látek. To vede ke vzniku prášku z vláken a ke značné ztrátě trvanlivosti. Toto vlákno má velkou účinnost, což znamená, že polyesterové plsti je možné vytvářet v mnoha rozměrech od micro den (obvykle o průměru 9 mikronů) až po 3 den (18 mikronů). Menší hodnoty den umožňují zachycení drobnějšího prachu, a někdy dokonce zastupování membrán a (nebo) dosahování nižší úrovně emise. V případě polyesterových vláken se často používají chemické metody vylepšování vlastností, zejména LR5, čili účinná olejofobní a hydrofobní úprava. Tyto tkaniny je možné také upravovat FR. Na povrchu a pod ním se mohou nacházet pěny modifikující účinnost zachytávání, na příklad za účelem získání certifikátu BGIA. Polyester je nejčastěji využíván ve výrobě jehličkových plstí Fiberlox™. Tato moderní skupina materiálů je vytvářena s použitím nejnovějších výrobních zařízení a nevyžaduje používání nosné tkaniny. Takže shrnutí – polyester je nejdůležitějším materiálem v oblasti filtraci prachu a může být využíván v mnoha použitích při přiměřené teplotě:

 • Obtížný prach

 • Dřevo

 • Olovo

 • Těžba kamene

 • Hnojiva

 • Zpracování kovů

 • Přechovávání a doprava zrna

 • Tabák

 • Cement

 • Keramické látky

 • Vysavače

 • Mouka

 • Sádra

 • Tavba

 • Leštění

 • Mléko

polyester-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – homopolymer akrylu

homopolymer-akrylu-vlakno

Akryl znamená obvykle v případě filtrace homopolymer akrylu obsahující principiálně 100% akrylonitrilu. Někdy se používají levnější akrylové kopolymery (např. kopolymer s akrylanem metylu) s horšími provozními vlastnostmi, ovšem odolnost homopolymeru proti teplotě je značně lepší. Odolnost akrylu je přirozeně malá; někdy se zvyšuje smícháním vlákna s polyesterem a utkáním nosné tkaniny z akrylu a polyesterové příze. Přestože akrylová vlákna nepodléhají hydrolýze, v mnoha použitích je využíváno hydrofobní zpracování, aby se snížil sklon k adhezi vlhkého nebo olejnatého prachu. Vzhledem k typickým pracovním podmínkám akrylových plstí je v případě nutnosti dosažení efektu odvádění elektrostatických nábojů preferovaným vláknem ocel. Hlavními vlastnostmi akrylových vláken jsou jejich dokonalá odolnost proti hydrolýze, přiměřené náklady ve srovnání s vlákny nejvyšší třídy a dále poměrně velká odolnost proti teplotě. Typické použití v případě akrylových jehličkových plstí jsou následující:

 • Vytváření energie

 • Cement

 • Vápno

 • Zpopelňování

 • Tavba

 • Asfalt

homopolymer-akrylu-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – PPS

pps-vlakno

PPS je vysokoteplotní termoplastické vlákno s výbornou odolností proti hydrolýze, proto dobře doplňuje aramidové látky a je často používán, pokud je problémem jejich citlivost na vlhkost. Odolnost proti vysoké teplotě není tak vysoká, jako v případě aramidu, je však značně vyšší než u vláken objemových, takových jako polyester. Vadou je sklon k oxidaci, která způsobuje snížení trvanlivosti; čím vyšší je teplota, tím menší musí být koncentrace O2, aby se vyvážila teplota; v opačném případě dojde ke zkrácení doby použití. Výjimečnou vlastností, která PPS odlišuje, je to, že váhově obsahuje kolem 30% síry. Není snadné vysvětlit dokonalou hodnotu limitního kyslíkového čísla, která je 34, překračujícího hodnotu pro meta-aramidová vlákna. To znamená, že vlákno neudržuje spalování v normální atmosféře, ovšem hořící filtrační koláč nebo plamen nepochybně zničí filtrační sáčky. Podobně jako v případě jiných plstí, jehličkové plsti PPS mohou obsahovat vodivá vlákna, která snižují možnost nahromadění elektrostatického náboje. Vzhledem k provozní teplotě je to hlavně ocel. Tyto materiály umožňují snížit riziko výbuchu v případě prachu, který má sklon k výbušnosti, je možné však používat vodivé nosné tkaniny a (nebo) směsi s vodivými vlákny. Protože produkty PPS nepodléhají hydrolýze, chemické zpracování není používáno tak často jako v případě některých jiných vláken, využívá se však řada jiných systémů. Nejčastěji doposud používaným je LR5, čili hydrofobní úprava, která chrání plsť před přilnutím vlhkých nebo olejnatých filtračních koláčů k povrchu. Taví se při teplotě kolem 285 °C, po krátkou dobu je možné jej používat při teplotě do cca 190 °C. Typické použití v případě jehličkových plstí z PPS jsou následující:

 • Vytváření energie

 • Cement

 • Procesy spalování

 • Zpopelňování

 • Sušárny

 • Uhlí

pps-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – meta-aramid

meta-aramid-vlakno

Nomex® firmy DuPont byl prvním průmyslově použitým aramidovým vláknem před více než 40 lety. Několik jiných výrobců následně zahájilo výrobu s chemického pohledu identických produktů – v současnosti je dostupných několik odměn těchto vláken. Vytváření aramidových vláken je výrazně složitější než na příklad polyesteru; takováto vlákna se vyrábí z rozpouštědla, což výrazně zvyšuje složitost průřezu. Tvar nepřipomínající kruh usnadňuje filtraci, protože zvětšuje obsah vlákna na metr čtvereční tkaniny. To umožňuje zvětšení schopnosti udržení prachu na plsti a snižuje emisi. Aramidové látky je možné provozovat ve výrazně vyšší teplotě než mnoho jiných vláken. Odolnost proti vysoké teplotě je dobrá (do 220 °C po krátkou dobu v suchých podmínkách), ale podobně jako jiná vlákna, taková jako polyester a P84, mají aramidová vlákna sklon k hydrolýze. To znamená, že v horkých a vlhkých podmínkách může voda rozkládat vlákno na výchozí látky, v důsledku čehož je vlákno měněno na jednotlivé složky. V důsledku toho se trvanlivost výrazně snižuje, a nakonec se vlákna mění na prášek. Některé druhy chemického zpracování umožňují oddálit počátek degradace; zejména silné zpracovávání fluoro-uhlíkovodíkovými plyny, na příklad CR1, chrání vlákna proti vlhkosti, i když ve skutečnosti nezabraňuje hydrolýze. Podobně jako v případě jiných plstí, aramidové jehličkové plstě mohou obsahovat vodivá vlákna, která redukují problémy související s nahromaděním elektrostatického náboje. Mohou se vyskytovat v podobě nosných tkanin vodivých nebo vodivých vláken anebo jejich kombinace. V případě aramidových produktů se s ohledem na teplotní a chemické podmínky, které se obvykle vyskytují při filtraci, často používají vlákna z nerezové oceli. Aramidová vlákna jsou produkty nejvyšší kvality, proto jsou v případě textilií vytvářeny pouze v malém množství; kromě toho jsou dostupné pouze v malém rozmezí průměrů v porovnání s typickými vlákny, takovými jako polyester. V důsledku tohoto jsou konstrukční možnosti poněkud omezeny. Aramidové plsti jsou vytvářeny rovněž pomocí technologie Fiberlox™, která zaručuje všechny přednosti související s nepřítomností nosných tkanin. Často jsou impregnovány pomocí zpracování fluoro-uhlíkovými plyny za účelem zvýšení odolnosti vůči hydrolýze a zlepšení působení filtračního koláče v případě některých druhů prachu. Nakonec je nutno konstatovat, že aramidové plsti jsou dobrými, univerzálními vysokoteplotními materiály; v případě výraznější koncentrace vlhkosti je nutné pečlivě provést výběr. Typické použití v případě aramidových jehličkových plstí jsou následující:

 • Asfalt

 • Těžba kamene

 • Vápno

 • Slévárenství

 • Cement

 • Tavba

 • Sádra

 • Chemické látky

meta-aramid-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – polyimid P84

p84-vlakno

Polyimidové jehličkové plsti jsou dokonalými vysokoteplotními filtračními materiály s ohledem na provozní vlastnosti – zásadně převyšují jiné standardní materiály s výjimkou ptfe. Zachovávají si vlastnosti až do teploty kolem 240 °C v mírných chemických podmínkách; ve vyšší teplotě je potenciálním problémem hydrolýza, pokud obsah vlhkosti je příliš vysoký. Podobně jako v případě mnoha vláken, je možné polyimidy míchat s vodivými vlákny nebo vytvářet na vodivé nosné tkanině, aby se zmenšila možnost nahromadění elektrostatického náboje. S ohledem na prostředí koncového použití je preferovaným vodivým vláknem ocel, i když v případě nižší teploty použití je možné používat jiná vlákna. Vlákna mají složitý příčný průřez, což výrazně zvyšuje filtrační účinnost pracovní plochy v porovnání s kulatými vlákny. Chemické podmínky, jaké jsou ve filtru, ne vždy vyžadují použití polyimidu. Polyimidová vlákna mají zlatou barvu, a jejich limitní kyslíkové číslo (loi) je dostatečně vysoké, díky čemuž nehoří ve vzduchu. Ale v případě výskytu ohně ve filtru (na příklad vznícení prachu) plsť podléhá zničení. V případě polyimidových jehličkových plstí se používají různé druhy dodatečného chemického zpracování, zejména fluoro-uhlovodíková úprava s vysokou odolností, které usnadňují filtraci, zejména pokud filtrace pracuje s prachem vlhkým nebo lepkavým. Takové úpravy mohou zpomalit proces hydrolýzy, je nutno však zdůraznit, že jej nezastaví. Typické použití v případě jehličkových plstí P84 je následující:

 • Vytváření energie

 • Metalurgie

 • Spalování odpadů

 • Pálení slámy

 • Spalování medicínských odpadů

 • Sádra

 • Cement

 • Vápno

p84-tepelny-odpor

 

Jehličková plsť – PTFE

ptfe-vlakno

PTFE je nejlepší vysokoteplotní filtrační materiál, který je jehličkovou plstí. Charakterizují jej nejlepší mezi všemi typickými vlákny spojení chemických a tepelných vlastností. PTFE je dostupný ve 2 formách, bílé a hnědé. Hnědá barva jako pozůstatek po procesu výroby vlákna. Hnědá forma se obvykle vyznačuje více homogenním průměrem vlákna, také v důsledku procesu výroby. PTFE je polymer os velmi vysokou hustotou, proto umožňuje dosáhnout velmi drobných vláken s potenciálně dokonalými filtračními vlastnostmi. Vzhledem k velmi vysoké hustotě je objem vláken poměrně malý, v důsledku čehož, abychom dosáhli stejného objemu vlákna jako v případě tkaniny polyesterové 550 g/m² , je jich potřeba přibližně 850 g/m². Typická tkanina PTFE má měrnou hmotnost kolem 0,65, a v případě polyesteru je to obvykle 0,30. PTFE má silné přirozené vlastnosti odpuzování kapalin (podobné chemické látky se používají obvykle v textilním průmyslu k impregnaci tkanin), proto je jeho povrch velmi zřídka zpracováván, i když se používá zpracování zlepšující zachycování prachu, na příklad zabudované membrány. V některých speciálních použitích, zejména v případě spalování, se vytvářejí vlákna PTFE smíšené se skleněnými vlákny, a získáme tak Tefaire™. Vzniklá tkanina má velmi dobré filtrační vlastnosti s ohledem na to, že tření a kontakt mezi PTFE a sklem způsobuje nahromadění elektrostatického náboje na vláknech (v důsledku elektrizace třením), což přitahuje elektricky nabité částice prachu. PTFE se stává záporně elektricky nabitým, a sklo – kladně, díky čemuž jsou částice prachu s opačnou polaritou přitahovány, což znázorňuje obraz poskytnutý firmou DuPont; pouze PTFE hromadí prach. Hlavní využití PTFE je následující:

 • Zpopelňování

 • Chemické látky

 • Spalování

 • Saze

ptfe-tepelny-odpor

 

CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ JEHLIČKOVÝCH PLSTÍ

KÓD

POPIS

CR1

Velmi silné zpracování fluoro-uhlovodíkové, zpracováno za účelem snížení účinků působení chemických činidel, zejména hydrolýzy. Zaručuje dokonalé odpuzování kapaliny zpomalováním pronikání vody do vláken. Vhodná v případě tkanin polyesterových, meta-aramidových a P84.

DR6

Zpracování, které má usnadnit uvolňování prachu z povrchu filtračního sáčku; alternativa k tradičním silikonům.

DR7

Zpracování fluoro-uhlovodíkové, zvyšující zachytávání částic modifikací struktury pórů jehličkové plsti, současně usnadňující odstraňování koláče.

FR3

Zpracování snižující hořlavost v případě polyesterových jehličkových plstí, zpracováno za účelem splňování normy BS 5867 část 2 typ B.

FR4

Zpracování snižující hořlavost v případě akrylových jehličkových plstí, zpracováno za účelem splňování normy BS 5867 část 2 typ B.

LR5

Zpracování zesítěnými fluoro-uhlovodíky (impregnace), způsobující odpuzování kapaliny; navíc zaručuje omezený stupeň chemické odolnosti a může usnadnit uvolňování některých filtračních koláčů. Je možné ji používat v případě téměř všech typů jehličkových plstí.

LS1

Termoplastické zpracování uhlovodíky, využívána pro laminaci membrán PTFE na jehličkových plstích z meta-aramidu a P84.

LS2

Termoplastický uhlovodík, využívaný pro laminaci membrán z ePTFE na jehličkových plstích z homopolymeru akrylu.

MW1

Modrý, zpěněný akrylový povlak, zpracovaný za účelem zvýšení účinnosti zachytávání, pro použití ve filtru s vytřásacím systémem. Některé produkty dosahují třídy účinnosti M podle BGIA.

MW2

Modrý, zpěněný akrylový povlak zpracovaný za účelem zvýšení účinnosti zachytávání, pro použití ve filtru se systémem pulse-jet. Některé produkty dosahují třídy účinnosti M podle BGIA.

MW3

Zelený, zpěněný polyuretanový povlak, zvyšující účinnost zachytávání brusného prachu

MW4

Bezbarvý, zpěněný polyuretanový povlak zvyšující účinnost zachytávání brusného prachu

SB1

Propustný, grafitový povrchový povlak, zpracovaný tak, aby se předcházelo propálení polyesterových vlákénkových tkanin jiskrami.

ZN1

Zabudovaný zpěněný povlak z TFE/PTFE zvyšující účinnost zachytávání a uvolňování prachu. Vykazuje zvýšenou chemickou odolnost v porovnání s akrylovými látkami a polyuretanem.

chemicke-zpracovani-jehlickovych-plsti

 

FILTRAČNÍ HADICE - TYPY ZAKONČENÍ

Vzorky zakončení (kódy)

filtracni-hadice-typy-zakonceni-1

 

filtracni-hadice-typy-zakonceni-2

 

filtracni-hadice-typy-zakonceni-3

 

filtracni-hadice-typy-zakonceni-4