Granulát HSO

Chemisorpční granulát HSO pro sloučeniny síry

Granulát HSO je vyroben z aktivovaných granulí oxidu hlinitého s vysokou pórovitostí, které jsou impregnované manganistanem draselným (KMNO4). Manganistan draselný slouží jako oxidant pro chemisorpci prostřednictvím oxidace problematických organických látek. Granulát HSO nabízí příznivé adsorpční vlastnosti pro různé organické plyny. Doporučuje se pro použití v situacích, kdy konečným cílem je odstranění z filtrovaného vzduchu sloučenin, zejména H2S i SO2 a organických látek, tedy intenzivních pachů, aminokyselin nebo formaldehydu. Granulát HSO mění barvu chemisorpcí / oxidací z fialové - čisté médium na hnědé a černé - použitá média. Průtok vzduchu by měl být přizpůsoben požadavkům aplikace. Doporučujeme rychlost vzduchu 0,3 - 2,5 [m/s]. Níže uvedená tabulka ukazuje sorpční kapacitu granulátu pro jeho dva typy lišící se procentem koncentrace impregnace KMNO4 4 % a KMNO4 8 %.

Druh plynného znečištění Chemický vzorec Sorpční kapacita [%] pro granulát HSO 4% Sorpční kapacita [%] pro granulát HSO 8%
Formaldehyd CH2O 1,4% 2,5%
Sirovodík H2S 8% 14%
Oxidy dusíku různé 2,8% 4,9%
Oxid siřičitý SO2 4% 7%
Ethylen C2H4 1% 1,75%

Technická specifikace Granulát HSO

  • Maximální provozní teplota: 40 °C
  • Maximální relativní vlhkost: 65%
  • Průtok vzduchu: 0,3 - 2,5 [m/s]

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve