Soubory ke stažení

MsPak

MsPak

– odvlhčovací médium

Odvlhčovací médium MsPak je dostupné jako filtrační vložka určená pro odstraňování vlhkosti, vodní páry a mlhy ze vzduchu při rychlosti průtoku až 4 m/s. Médium vyrobené ze dvou vrstev, u kterých se směrem k odvodu zvyšuje hustota skelných vláken, jež jsou slepena speciálně navrženým voděodolným lepidlem, umožňuje zachování tloušťky a pružnosti během sycení vodou. Taková konstrukce zajišťuje proces koalescence - splývání disperzních částic (kapek kapaliny) do větších, snižující stupeň disperze. Odvlhčovací médium MsPak nachází hlavní uplatnění v systémech a instalacích vystavených dlouhodobému, silnému účinku deště nebo častému účinku mlhy či vlhkosti. Systém vybavený vložkami MsPak musí být vybaven instalací pro odvod přebytkové vody. Vložku ize používat v různých konfiguracích se zvyšujícím se stupněm účinnosti.

A) Jedna vložka MsPak, pokud je používána jednotlivě, je účinná při rychlostech do 2,25 m/s za podmínek mírného zvlhčení.

B) Dvě vložky MsPak spojené řadově, instalované v jednom montážním rámu 48 mm, jsou účinné při rychlostech 3,2 m/s za podmínek silného zvlhčení.

C) Vložky s médiem MsPak jsou také používány ve zvlhčovačích, v konfiguraci tří vložek řadově.