Soubory ke stažení

Unocel

Unocel

– stropní filtrační média do lakoven

Unocel jsou filtrační média určená k čištění vzduchu v lakovnách a používaná jako koncový filtr ve stříkacích boxech. S ohledem na vlastnosti jsou tato média vhodná také k filtraci ve vzduchotechnických jednotkách všeobecného využití, se zvláštním zohledněním míst, ve kterých se provádí malování a lakování postřikem. Filtrační médium Unocel je vyráběno z drobných, nelámavých, tepelně spojovaných polyesterových vláken. Médium má progresivní stavbu, vrstvy vláken jsou na sebe nanášeny tak, že hustota vrstev narůstá ve směru čisté strany. V poslední fázi technologického procesu je textilie na čisté straně termicky vyhlazena a po celé hloubce impregnována prostředkem s adhezními vlastnostmi, což zabraňuje uvolnění částic poškozujících lak (větších než 5 μm). Aby nedocházelo k uvolnění a migraci vláken, je filtrační tkanina na straně odvodu vzduchu tepelně zpevněna polyesterovou síťkou, odolnou vůči teplotě do 180 °C. Je tak dosažena vysoká frakční účinnost filtrace, optimální schopnost absorpce a uložení prachu, v důsledku tedy delší životnost a snížené náklady na údržbu systému.

Obecné technické informace
  • Filtrační médium: polyesterové vlákno
  • Maximální relativní vlhkost: 100 %
  • Tepelná odolnost: 100 °C
  • Požární odolnost: F1 (DIN 53438), samozhášecí
  • Třída filtrace v souladu s normou: EN 779: 2012
  • Dostupnost: role 2x20 m, 1x20 m nebo vložky (ne všechny kódy)
  • Výrobek bez silikonu
  • Barva: bílá

Kód

Třída filtrace

Tloušťka (mm)

Jmenovitý průtok vzduchu (m/s)

Počáteční tlaková ztráta ΔP (Pa)

Nominální filtrační rychlost (m3/h  m2)

Maximální teplotní odolnost kontinuální práce (°C)

Střední odlučivost Am (%)

Maximální tlaková ztráta ΔP (Pa)

Jímavost prachu: (g/m2)

Střední účinnost
(Em)
pro částice
0.4 μm v (%)

S01414

M5

18

0,25

22

900

100

95

450

380

41

S01407

M5

21

0,25

28

900

100

99

450

500

57

S01495

M6

21

0,25

54

900

100

99

450

380

70