Unocel

Unocel – stropní filtrační média do lakoven

Unocel jsou filtrační média určená k čištění vzduchu v lakovnách a používaná jako koncový filtr ve stříkacích boxech. S ohledem na vlastnosti jsou tato média vhodná také k filtraci ve vzduchotechnických jednotkách všeobecného využití, se zvláštním zohledněním míst, ve kterých se provádí malování a lakování postřikem. Filtrační médium Unocel je vyráběno z drobných, nelámavých, tepelně spojovaných polyesterových vláken.  Médium má progresivní stavbu, vrstvy vláken jsou na sebe nanášeny tak, že hustota vrstev narůstá ve směru čisté strany. V poslední fázi technologického procesu je textilie na čisté straně termicky vyhlazena a po celé hloubce impregnována prostředkem s adhezními vlastnostmi, což zabraňuje uvolnění částic poškozujících lak (větších než 5 μm). Aby nedocházelo k uvolnění a migraci vláken, je filtrační tkanina na straně odvodu vzduchu tepelně zpevněna polyesterovou síťkou, odolnou vůči teplotě do 120 °C. Je tak dosažena vysoká frakční účinnost filtrace, optimální schopnost absorpce a uložení prachu, v důsledku tedy delší životnost a snížené náklady na údržbu systému.

Kód
materiálu
Třída
filtrace podle
ISO 16890
Třída
filtrace podle
EN 779
Tloušťka
média
[mm]
Gramáž
materiálu
[g/m²]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h*m²]
Nominální
rychlost
průtoku
[m/s]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
Absorpce
prachu
[g/m²]
S01420 ePM10 55 % M5 17 500 28 900 0,25 450 360
S01414 ePM10 50 % M5 18 320 20 900 0,25 450 225
S01407 ePM10 60 % M5 21 600 38 900 0,25 450 380
S01495 ePM10 65 % M6 22 660 54 900 0,25 450 380

Technická specifikace Unocel

  • Filtrační médium: polyesterové vlákno
  • Maximální relativní vlhkost: 100%
  • Maximální provozní teplota: 100°C
  • Požární odolnost: F1 (DIN 53438), samozhášecí
  • Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779
  • Dostupnost: role 2x20 m, 1x20 m nebo přířezy (ne všechny kódy)
  • Výrobek bez silikonu
  • Barva: bílá

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve