Chemická a tepelná odolnost syntetických vláken

Chemická a tepelná odolnost syntetických vláken

Průvodce provozními teplotami

Polypropylen

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Maximální přípustná provozní teplota práce 90 °C.

Homopolymer akrylový

Dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na působení solí zinku. V případě proudu kyselého plynu nebo vlhkosti > 5% je třeba aplikovat chemické zpracování plsti. Maximální přípustná provozní teplota  120 °C.

Polyester

Odolnost vůči kyselinám - střední. Odolnost vůči zásadám - slabá. Citlivý vůči kyselému prostředí. Maximální přípustná provozní teplota 140 °C.

Polyfenylensulfid

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na působení kyslíku (obsah by měl být menší než 15% objemu) a oxidantů. Maximální přípustná provozní teplota 180 °C.

Meta-aramid

Odolnost vůči kyselinám - střední. Odolnost vůči zásadám - dobrá. V případě proudu kyselého plynu nebo vlhkosti > 5% je třeba aplikovat chemické zpracování plsti. Maximální přípustná provozní teplota 200 °C.

Polyimid

Odolnost vůči kyselinám - dobrá. Odolnost vůči zásadám - střední. Citlivý vůči silným kyselinám a vysoké teplotě. Maximální přípustná provozní teplota 230 °C.

Polytetrafluorethylen

Dokonalá odolnost vůči kyselinám a zásadám. Citlivý na alkalické kovy a plyny s obsahem fluoru. Maximální přípustná pracovní teplota 250 °C.

Chemická a tepelná odolnost vybraných syntetických vláken

Vlákno

Maximální provozní teplota [°C]

Maximální
teplota
(suché horko) [°C]

Otěr

Hydrolýza

Kyseliny

Zásady

Rozpouštědla

Okysličovadla

Hořlavost

Polypropylen 90 100 2 2 1 1 3 3 hořlavý
Homopolymer akrylový 120 130 3 2 2 3 2 2 hořlavý
Polyester 140 150 1 4 2 3 2 2 hořlavý
Meta-aramid 200 220 1 3 3 2 2 4 hořlavý
Polyfenylensulfid (PPS) 180 190 2 1 2 2 2 4 nehořlavý
Polyimid 230 240 2 3 2 3 2 2 nehořlavý
Polytetrafluoroetylen (PTFE) 250 260 4 1 1 1 1 1 nehořlavý
  • 1 = dokonalý
  • 2 = dobrý
  • 3 = střední
  • 4 = slabý

Komentáře