Odprášení

Technika filtračních hadic

Technika filtračních hadic

Z široké škály různých druhů filtrů a odprašovačů se stále častěji stávají filtrační hadice řešením, které zachytávají téměř veškeré pevné znečištění (dosažená účinnost filtrace překračuje 99,9%).   

Zobrazit více
Technika filtračních hadic

Filtrace prachu - použití jehlových plstí

Filtrace prachu - použití jehlových plstí

Mnoho technologických procesů vyžaduje použití jehlových plstí jako filtračního média pro oddělování pevných částic z proudu vzduchu nebo plynu za účelem čištění výfukových plynů nebo získávání prachu jako konečného produktu. Tento článek představuje jejich typické použití a související problémy.

Zobrazit více
Filtrace prachu - použití jehlových plstí

Chemická a tepelná odolnost syntetických vláken

Chemická a tepelná odolnost syntetických vláken

Jehlové plsti používané jako médium pro filtrační hadice ve filtračních procesech jsou vyrobeny ze syntetických vláken s různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Teplota a chemické složení plynu a prachu jsou nejdůležitějšími faktory při jejich výběru.

Zobrazit více
Chemická a tepelná odolnost syntetických vláken