Filtrace vzduchu

HVAC

HVAC

Popis schématu základních zařízení a prvků klimatizačního systému uvnitř budovy nebo pro potřeby průmyslového procesu. Podle požadavků se vzduch ohřívá nebo ochlazuje, odvlhčuje nebo zvlhčuje a čistí na příslušnou úroveň.

Zobrazit více
HVAC

Čisté místnosti s laminárním prouděním

Čisté místnosti s laminárním prouděním

Princip laminárního proudění, přesněji čistého prostoru s jednosměrným prouděním vzduchu, spočívá v pohybu vzduchu podél rovnoběžných proudových čar rovnoměrnou rychlostí 0,3 až 0,45 m/s s co nejmenšími turbulencemi mezi vstupem a výstupem vzduchu z místnosti.

Zobrazit více
Čisté místnosti s laminárním prouděním

Proces filtrace vzduchu

Proces filtrace vzduchu

V tomto dokumentu jsou vysvětleny pojmy jako je proces filtrace vzduchu či mechanismy filtrace. Jsou zde popsány základní mechanismy filtrace. Na závěr je zobrazen graf vlivu mechanismů filtrace a velikosti částic na účinnost usazování prachu v jemném filtru ze skelných vláken.

Zobrazit více
Proces filtrace vzduchu

Rozvoj mikroorganismů v HVAC se zvláštním důrazem na vzduchové filtry

Rozvoj mikroorganismů v HVAC se zvláštním důrazem na vzduchové filtry

Uvnitř ventilačních a klimatizačních instalací se vyskytují pevné, biologické, mikrobiologické a plynné nečistoty. V závislosti na množství nečistot přenášených ventilačním vzduchem do ventilovaných/klimatizovaných místností a jejich negativním vlivům na zdraví uživatelů místností mohou mít tyto nečistoty v různé míře vliv na zhoršení lidského zdraví nebo výskyt nové, dříve nediagnostikované nemoci.

Zobrazit více
Rozvoj mikroorganismů v HVAC se zvláštním důrazem na vzduchové filtry

Rozměry a rozložení znečištění ovzduší

Rozměry a rozložení znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší jsou z chemického i fyzikálního hlediska různorodá. Základní rozměry znečištění se pohybují v rozmezí od 0,001μm do více než 10 μm. Rozměry znečištění viditelných „holým okem“ se pohybují v rozmezí 20-30 μm.

Zobrazit více
Rozměry a rozložení znečištění ovzduší

Znečištění vnějšího ovzduší

Znečištění vnějšího ovzduší

Problémy vyplývající ze znečištění atmosférického vzduchu jsou podrobně popsány v mnoha publikacích. Tvoří klíčovou část všech úvah spojených s ochranou životního prostředí. Znečištění atmosféry má vliv nejen na atmosféru, ale přímo na všechny prvky ekosystému: lidi, zvířata, rostliny, vodu, půdu i krajinu. To platí pro oxidy síry a dusíku a prach obsahující těžké kovy.

Zobrazit více
Znečištění vnějšího ovzduší

Zkušební metody vzduchových filtrů

Zkušební metody vzduchových filtrů

Zařazení vzduchových filtrů do filtračních tříd se provádí na základě účinnosti filtrace (nebo činitele prostupu - v případě velmi jemných filtrů) určené pro danou filtrační třídu a dle vlastností zkušebního aerosolu. Měření se provádějí ve specializovaných výzkumných střediscích. Na jejich základě výrobce filtrů obdrží charakteristiku filtru se všemi nutnými parametry filtrace.

Zobrazit více
Zkušební metody vzduchových filtrů
>