Rozměry a rozložení znečištění ovzduší

Rozměry a rozložení znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší jsou z chemického i fyzikálního hlediska různorodá. Základní rozměry znečištění se pohybují v rozmezí od 0,001μm do více než 10 μm (Výkres 1). Rozměry znečištění viditelných „holým okem“ se pohybují v rozmezí 20-30 μm. Více než 99 % znečištění v ovzduší tvoří částice do 1 μm, představuje to však pouze 30 % znečištění hodnocených obecně. Znečištění nejdrobnějšími částicemi převažují v průmyslovém prostředí.

Výkres 2 udává množstevní, hmotnostní a povrchové rozložení znečištění ovzduší.

V Tabulce 2 se nachází charakteristika stálých znečištění vyskytujících se ve vnitřním a vnějším ovzduší s uvedením rozměrů částic.

Pro zdraví člověka jsou nejnebezpečnější respirabilní částice o rozměrech do 2 μm, jež se do plic dostávají s vdechovaným vzduchem a jsou zadržovány v průduškách a plicních sklípcích (Výkres 3).

Tabulka 2. Charakteristika stálých znečištění vyskytujících se ve vnitřním a vnějším ovzduší

Oblast nebo technologický proces Průměrná koncentrace
[mg/m3]
Nejčastěji vyskytující se velikost částic [(μm] Horní hranice velikosti částic [μm]

Venkov:
deštivé počasí
suché počasí


0,05
0,10


0,8
2,0

4
25

Velké město:
bytová čtvrť
průmyslová čtvrť


0,10
0,30-0,50

7,0
20,0

60
100
Průmyslové oblasti 1,0-3,0 60 1000
Bytová sídliště 1,0-2,0 - -
Obchodní domy 2,0-5,0 - -
Dílny 1,0-10,0 - -
Cementárny 100,0-200,0 - -
Ovzduší šachet 100,0-300,0 - -

Výkres 1. Charakteristické rozměry základních druhů znečištění v ovzduší

Charakteristické rozměry základních druhů znečištění v ovzduší

Výkres 2. Množstevní, hmotnostní a povrchové rozložení znečištění ovzduší

Množstevní, hmotnostní a povrchové rozložení znečištění ovzduší

Výkres 3. Množství prachu zadržené v dýchacích cestách

 Množství prachu zadržené v dýchacích cestách

Komentáře