HVAC

HVAC

Vstupy vzduchu

 • žaluzie, tlumiče

Míchací komory

 • proces míchání vyfukovaného vzduchu z místností s čerstvým vzduchem
 • parametry vzduchu po smíchání (např. entalpie, relativní vlhkost) jsou vážené průměrné parametry míchacích proudů, přičemž „váhami“ jsou jejich hmotnostní toky

Vstupní filtry

 • třeba měnit cca každé 3 měsíce
 • filtry pro hrubý prach a jemné filtry
 • vysouvatelné (přístup z boku)
 • převážně třídy G3 až M5
 • počáteční průtokové odpory 30 až 50 Pa (rychlost vzduchu 3 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (s ohledem na pevnost) 200 až 300 Pa

Chladiče

 • např. měděné trubkové cívky, s měděnými lamelami, v ocelovém pozinkovaném krytu s odtokem kondenzované vodní páry
 • chlazené ledovou vodou o teplotě od 6 °C do 12 °C, dvě úlohy:
  • ochlazování vzduchu bez srážení vlhkosti (když je teplota povrchu cívky větší než teplota rosného bodu)
  • sušení – ochlazování vzduchu srážením vlhkosti (když je teplota cívek menší než teplota rosného bodu)
 • snadné čištění

Ventilátory

 • např. odstředivý se vzduchovými lopatkami, s klínovou řemenovou regulovanou převodovkou (pohon ventilátoru a motor s regulovanou rychlostí otáček)
 • přístup dveřmi na pantech
 • následuje ohřev vzduchu v důsledku chodu ventilátoru

Jemné filtry

 • výměna po cca 5 měsících (pokud se používá vstupní filtr)
 • nejčastěji jemné filtry (M6 až F9), např. kapsové
 • přístup z boku nebo zepředu
 • počáteční odpory průtoku 50 až 150 Pa (rychlost vzduchu 3 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (z důvodu pevnosti) 300 do 400 Pa

Měřiče průtoku vzduchu

 • čidlo ve vzduchovém potrubí dává signál o rychlosti průtoku vzduchu (pro potřeby řízení pohonu ventilátoru)

Zvlhčovače

 • parní – přímý vstup nasycené páry o teplotě 105°C až 110°C do vzduchového potrubí, při přetlaku páry 1 bar (nízký tlak)
 • vodní – přímý kontakt vzduchu s rozptýlenou vodou (tryskové zvlhčovače) nebo s vodou prostřednictvím zdroje s velkým povrchem (zvlhčovače s vyplněním)
 • materiál: nerezová ocel
 • použití za hlavním filtrem vyžaduje napájení čistou vodou nebo čistou párou

Ohřívače

 • převážně membránové ohřívače (měděné trubkové cívky, s měděnými lamelami)
 • ohřev: horká pára, vodní pára, elektrická energie
 • možnost přístupu pro čištění

Koncové filtry

 • výměna po cca 1 až 3 letech (pokud jsou používány filtry pro hrubý prach a jemné filtry)
 • velmi jemné filtry (EPA, HEPA, ULPA), např. H10 až U17
 • namontované v krytech, jež lícují s podhledem nebo s difuzory (vířivé difuzory, obdélníkové žaluzie)
 • možné vybavení individuálními pohonnými sestavami s ventilátory pro zajištění stálého průtoku vzduchu
 • počáteční průtokové odpory 100 až 250 Pa (rychlost vzduchu 0,45 až 1,5 m/s)
 • přípustná hodnota odporů (z hlediska pevnosti) 500 až 750 Pa
 • velmi důležité – těsnění filtru s krytem (svorkové rámy, těsnění kapalinovým gelem)
 • podstatné – možnost měření poklesu tlaku na filtru z místnosti

Kanálové tahy

 • z galvanického plechu nebo z nerezové oceli
 • přístupové dveře – nutné pro údržbu, opravy, čištění
 • těsné spoje úseků potrubí (problém ztrát)
 • čištění před expedicí, koncové zajištění při montáži
 • kontrola čistoty před instalací filtrů

Ventilátory zpětného vzduchu

 • odstředivý ventilátor s pásovým pohonem
 • nevyžaduje se regulace rychlosti otáček
 • v instalacích s čerstvým vzduchem je to odtahový ventilátor

Mřížky pro odvod zpětného vzduchu

 • v dolních částech stěn
 • spojení mřížky se stěnou – lícování bez výstupků
 • možná odsávací zařízení pod podlahou

Jiná zařízení

 • zařízení pro tlumení vibrací a hluku ve ventilačním potrubí
 • propusti, klapky ve ventilačním potrubí
 • tlumený střešní výstup zpětného vzduchu (části)
 • instalace vody pro chlazení (soustavy se stálou rychlostí průtoku): pumpy, měřiče teploty chladicí i zpětné vody, trojcestné ventily pro řízení průtoku chladiči, chladicí agregáty, chladiče ventilátorů)
 • instalace ohřívací vody – podobné (s tepelným výměníkem „technická vodní pára – ohřívací voda“)
 • generátor čisté páry pro zvlhčovače
 • čidla a dráhy měření rychlosti průtoku vzduchu, teploty, tlaků, relativní vlhkosti
 • počítačový systém: monitoring, výstrahy, řízení
 • lokální sestavy řízení laminárním prouděním
 • a jiné

 

Schéma systému hvac

Komentáře