Čisté místnosti s laminárním prouděním

Čisté místnosti s laminárním prouděním

Základní projekt a provozní podmínky

Princip laminárního proudění, přesněji čistého prostoru s jednosměrným prouděním vzduchu, spočívá v pohybu vzduchu podél rovnoběžných proudových čar rovnoměrnou rychlostí 0,3 až 0,45 m/s s co nejmenšími turbulencemi mezi vstupem a výstupem vzduchu z místnosti. Tato zásada je založena na odstraňování prachu z proudícího vzduchu co nejkratší cestou.

V zásadě existují dva druhy čistých místností s laminárním prouděním vzduchu:

  • a) svislé proudění dolů
  • b) křížové vodorovné proudění

Svislé proudění dolů

V čistých místnostech se svislým prouděním vzduchu vstupuje vzduch do místnosti filtry umístěnými ve stropu a vystupuje perforovanou podlahou. Takový průtok dolů odnáší částice znečištění z místnosti podlahou, čímž je zamezeno hromadění těchto částic. Proto se částice vzniklé na jednom pracovišti odstraní před jejich přemístěním na další pracoviště. Rychlost vzduchu se v těchto čistých místnostech pohybuje zpravidla od 0,3 do 0,45 m/s.

Křížové vodorovné proudění

V čistých místnostech s křížovým vodorovným prouděním proudí vzduch zleva doprava nebo zprava doleva celou místností. Vzduch vstupuje do místnosti filtry umístěnými v jedné stěně a vystupuje a /nebo prochází recirkulací pomocí soustavy filtrů a perforovaných panelů ve stěně, která se nachází naproti. Rychlost proudění vzduchu by se měla pohybovat kolem 0,45 m/s, aby se zamezilo efektům termického vznášení částic. Na pracovištích poblíž stěny s vysoce jemnými filtry je možné uplatnění třídy 100 nebo vyšší.

Vzhledem k tomu, že tok částic v takovém čistém prostoru je vodorovný, může být kontaminace částicemi z jednoho pracoviště přenášena na další pracoviště, které se nacházejí vodorovně v cestě proudění směrem k filtrům. To však závisí na typu práce nebo procesu prováděného v čistém prostoru. Nicméně vodorovné příčné proudění je velmi praktický a ekonomický systém, zejména v místnostech, které je třeba stavět na stávajících plochách s omezenou výškou stropu.

Dosažitelná třída1) 1 i 10 (M1,5 i M2,5) 100 (M3,5)
Plocha na uživatele 40 m2 30 m2
Správně oblečení uživatelé Kompletní oblečení Kompletní oblečení
Aktivita uživatele Minimální Minimální
Vybavení v místnosti Minimální Minimální
Udržování pořádku Striktní Striktní
Přetlak v místnosti 15 Pa 15 Pa
Výměna vzduchu za hodinu 500-600 500
Vzduchová zátka Ano Ano
Vstupy čistého vzduchu jako % plochy stropu 90-100% 90%
Pozice vstupu čistého vzduchu Strop Strop (stěna)
Maximální rychlost čistého vzduchu na vstupu 0,3 – 0,45 m.s 0,3 – 0,45 m.s
Pozice zpětného vzduchu Perforovaná podlaha Podlaha nebo protilehlá stěna
Vstupní filtry:
- První etapa2) M5 M5
- Druhá etapa2) 95% @ 0,3 μm, E10 F9
Údržba a kontrola vstupních filtrů Každý měsíc Každý měsíc
Koncové filtry2) Min 99,9995% při 0,12 μm, U15 (pro třídu 10)
Min 99,99995% při 0,12 μm, U16 (pro třídu 1)
Min 99,999% @ 0,3 μm, H14
Přestávka na periodické počítání částic Každý den Každý týden

1) Třída dle federální normy USA 209E (v závorce v SI)
2) Klasifikace M a F v souladu s normou EN 779. Klasifikace E, H, U v souladu s normou EN 1822

Komentáře