Čisté místnosti s nelaminárním prouděním

Čisté místnosti s nelaminárním prouděním

Základní projekt a provozní podmínky

V čisté místnosti s nelaminárním (nebo nejednosměrným) prouděním vstupuje vzduch do místnosti pomocí filtrů ve stropu a je odváděn přes mřížky ve stěně u podlahy. Princip této techniky je založen na umožnění proudění vzduchu nerovnoměrně podél nepravidelných, náhodných drah.

Úspěch této metody závisí na optimalizaci míchání čistého vstupujícího vzduchu se znečištěným vzduchem nacházejícím se v místnosti, což způsobuje zředění stupně znečištění a redukci počtu částic prachu na m3.

Přívod čistého vzduchu je rozhodujícím činitelem pro tuto metodu. Obecně vzato, čím větší frekvence obnovy vzduchu, tím menší nashromáždění nečistot v místnosti a větší stupeň rozředění nečistot. V hodinovém cyklu se počet výměn vzduchu v místnosti může pohybovat v rozmezí od 10 do 50, a to v závislosti na druhu práce a na třídě místnosti.

Ačkoliv je takové řešení méně předvídatelné než v případě čisté místnosti s laminárním prouděním vzduchu, v mnoha aplikacích místnost s nelaminárním prouděním může být ekonomickým řešením, zejména když jsou v místnosti provozovány lokální pracoviště s laminárním prouděním.

Dosažitelná třída* 1,000
(M4,5)
10,000
(M5,5)
100,000
(M6,5)
Vyhýbat se
Velikost plochy (m2) 100 300 500 Velká čtvercová místnost
Součinitel tvaru místnosti Úzká 3:1 2:1
Výška místnosti (m) min. 3 min. 2,75 min. 2,25
Plocha na uživatele (m2) 20 10 5
Vybavení místnosti Minimální 30% podlaha 30% podlaha
Aktivita uživatele Sedící Sporadický pohyb Stálá aktivita Libovolná aktivita
Provoz (výstup/vstup) za hodinu 1-2 2-6 Více než 6  
Správně oblečení uživatelé Pracovní oděv Pracovní oděv Pracovní oděv Běžný oděv
Emise prachu v místnosti Minimální Drobné Významné  
Termické vstupní proudy Nevyskytují se Drobné Významné  
Udržování pořádku Pečlivé Vyhovující Nepatrné  
Tlak v místnosti (Pa) 10-15 10-15 5-10  
Výměna vzduchu za hodinu 40-120 20-40 10-20  
Vzduchová zátka Odpovídající Malá Nevyskytuje se Nevyskytuje se
Vstupy čistého vzduchu jako % plochy stropu 20-50 10-20 5-10  
Pozice vstupu čistého vzduchu Strop Strop Strop nebo vysoká boční stěna Podlaha
Maximální rychlost čistého vzduchu na vstupu (m/s) 0,15 – 0,45 0,15 – 0,45 0,15 – 0,45  
Pozice zpětného vzduchu Nízká hladina nebo podlaha Nízká boční stěna Boční stěna Strop
Interval zpětného vzduchu na stěně Kontinuální na všech 4 stěnách Přerušovaný na dlouhých stěnách Nejednotný Jednotlivý
Max. horizontální vzdálenost od návratu (m) 3 6 9  
Rychlost návratného vzduchu (m/s) 0,5-1 1-2,5 2,5  
Dosažitelná třída 1) 1,000
(M4,5)
10,000
(M5,5)
100,000
(M6,5)
Vyhýbat se
Vstupní filtry:
První etapa2) M5 G4 G4 Otevřené dveře
Druhá etapa2) F8 F7 F7  
Údržba a kontrola vstupních filtrů Každý kvartál Každý půlrok Každý rok Harmonogram není stanoven
Koncové filtry Min 99,999% @ 0,3 μm, H14 min 99,99% @ 0,3 μm, H13 Min 95% @ 0,3 μm, E10  
Přestávka na periodické počítání částic Každý měsíc Každý měsíc Každý měsíc  

1) Třída dle federální normy USA 209E (v závorce SI)
2) Klasifikace G, M a F v souladu s normou EN 779. Klasifikace E, H, U v souladu s normou EN 1822

Komentáře