Norma EN 1822-1: 2009

Norma EN 1822-1: 2009

V květnu 2010 byla zavedena nová norma: EN 1822-1: 2009, Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA, ULPA). Část 1: klasifikace, ověřování vlastností, označování. Nahrazuje starou normu EN 1822-1: 2001. Norma EN 1822-1: 2009 se týká zkoušení parametrů filtrů níže uvedených v místě jejich provedení u výrobce:

 • EPA (Effcient Particulate Air) – účinný filtr vzduchových částic
 • HEPA (High Effiiciency Particulate Air) – vysoce účinný filtr vzduchových částic
 • ULPA (Ultra Low Penetration Air) – vzduchový filtr s ultra nízkou penetrací

Evropská norma EN 1822-1: 2009 se používá pro vzduchové filtry vysoce účinné a s ultra nízkou penetrací, které jsou využívané v rozsahu ventilace a kondicionování vzduchu a také vzduchu pro technologické procesy, např. pro čisté místnosti nebo ve farmaceutickém průmyslu. Tato norma vymezuje postup stanovení účinnosti filtru na základě metody sčítání částic při použití kapalných (volitelně pevných) částic zkušebního aerosolu a umožňuje standardizovanou klasifikaci těchto filtrů podle jejich účinnosti; lokální i celkové. 

Evropská norma EN 1822-1: 2009 se opírá o postupy sčítání částic, které ve skutečnosti uspokojují větší část potřeb využívání v různých aplikacích. Rozdíly mezi evropskou normou EN 1822-1: 2009 a její předchůdkyní spočívají v přidání:

 • volitelné metody zkoušení filtrů při použití zkušebních aerosolů s pevnými částicemi místo kapalných částic
 • zkušebního postupu a klasifikace filtrů vyrobených z membránových filtračních médií
 • zkušebního postupu a klasifikace filtrů vyrobených ze syntetických filtračních médií
 • volitelného zkušebního postupu filtrů skupiny H s jiným tvarem než panelovým

Klasifikace filtrů EPA, HEPA, ULPA

Skupina filtrů Třída filtrace Celková hodnota Lokální hodnota1)2)
Účinnost (%) Průnik (%) Účinnost (%) Průnik (%)
Skupina E EPA E10 ≥ 85 ≤ 15 3) 3)
E11 ≥ 95 ≤ 5 3) 3)
E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 3) 3)
Skupina H HEPA H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
Skupina U ULPA U15 ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5 ≥ 99,997 5 ≤ 0,002 5
U16 ≥ 99,999 95 ≤ 0,000 05 ≥ 99,999 75 ≤ 0,000 25
U17 ≥ 99,999 995 ≤ 0,000 005 ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1

1)viz bod 7.5.2 a EN 1822-4
2)lokální hodnoty nižší než uvedené v tabulce mohou být dohodnuty mezi dodavatelem a kupujícím
3)filtry ze skupiny E nesmí a neměly by být zkoušeny zkouškou na protékání pro klasifikační účely

Dokumentace a označování filtrů

Výsledky zkoušek musí být doloženy certifikáty nebo zprávami ze zkoušek filtrů. Zpráva ze zkoušky musí poskytovat úplné informace o objektu zkoušek – filtru, zkušebních parametrech (průtocích vzduchu, zkušebním postupu, aerosolu, počítadle částic) a o výsledku zkoušky. Přesné požadavky zprávy ze zkoušek jsou závislé na zkoušce a jsou popsané v části normy EN 1822-4 – stanovení propustnosti filtračních prvků (skenovací metoda) a EN 1822-5 stanovení účinnosti filtračních prvků. Zpráva ze zkoušek filtrů skupiny H a U musí být součástí dokumentace dodané spolu s filtrem. Doporučuje se pro filtry skupiny H a U spojit výsledky testů ze zkoušek v souladu s normou EN 1822-4 a EN 1822-5 do jedné zprávy. Pro filtry ze skupiny E neprovádějte testy propustnosti filtračních prvků.

Informace a označení na filtrační jednotce

 • Název, obchodní značka nebo jiný symbol identifikující výrobce
 • Typ a sériové číslo filtru
 • Číslo normy
 • Filtrační třída v souladu s tabulkou
 • Jmenovitý průtok vzduchu pro podmínky zkoušení filtru
 • Směr průtoku vzduchu

Komentáře