Klasifikace dle norem EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017, ISO 16890:2016

Klasifikace dle norem EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017, ISO 16890:2016

Kvalita ovzduší se v dnešní době stává stále větším problémem pro zdraví a pohodu lidí. Znečištění ovzduší může vést k různým onemocněním, jako je astma, alergie, dýchací potíže a další respirační choroby. K zajištění čistého a zdravého vzduchu ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí se používají různé typy vzduchových filtrů. Klasifikace vzduchových filtrů podle norem, jako jsou EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017 a ISO 16890:2016, je klíčovým nástrojem pro hodnocení výkonnosti těchto filtrů.

Norma EN 779:2012 se používá především v Evropě a zahrnuje klasifikaci vzduchových filtrů používaných ve ventilaci a klimatizaci. Norma je založena na účinnosti filtrace pro částice o velikosti 0,4 μm. Filtry jsou klasifikovány podle jejich schopnosti zadržet částice různých velikostí, která je vyjádřena jako poměr filtrační účinnosti (FER). Třídy filtrů podle normy EN 779 zahrnují G1-G4 (nízká účinnost), M5-M6 (střední účinnost) a F7-F9 (vysoká účinnost).

ASHRAE 52.2-2017 je norma Americké společnosti inženýrů pro vytápění, chlazení a klimatizaci (ASHRAE). Tato norma specifikuje metodu zkoušení a hodnocení vzduchových filtrů používaných ve větracích systémech. Na rozdíl od normy EN 779 hodnotí norma ASHRAE 52.2-2017 účinnost filtrace částic různých velikostí, například PM10 (částice o průměru 10 μm) a PM2,5 (částice o průměru 2,5 μm). Filtry jsou klasifikovány podle minimální udávané účinnosti (MERV), která se pohybuje od 1 do 20. Vyšší hodnota MERV znamená vyšší účinnost filtrace.

ISO 16890:2016 je mezinárodní norma používaná pro hodnocení účinnosti vzduchových filtrů. Tato norma je založena na hodnocení účinnosti filtrace částic různých velikostí, jako jsou PM10, PM2,5 a PM1,0. Filtry jsou klasifikovány podle své schopnosti zadržet částice přenášené vzduchem na základě tří kategorií: G1-G4 (nízká účinnost), ePM10, ePM2,5 a ePM1,0 (střední účinnost) a ePM1,0- ePM10 (vysoká účinnost).

V porovnání s normou EN 779 zohledňují normy ASHRAE 52.2-2017 i ISO 16890:2016 účinnost filtrace menších částic, jako jsou PM2,5 a PM1,0. To je důležité zejména v souvislosti se znečištěním ovzduší, protože menší částice mohou proniknout hlouběji do plic a způsobit větší poškození zdraví.

Klasifikace vzduchových filtrů podle těchto norem má zásadní význam při výběru a hodnocení účinnosti filtrů v různých aplikacích. V případě normy EN 779 je hodnocení filtrační výkonnosti více zaměřeno na větší částice, zatímco normy ASHRAE 52.2-2017 a ISO 16890:2016 zohledňují i menší částice. Filtry s vyššími hodnotami MERV nebo ePM jsou účinnější při zachycování znečišťujících látek ve vzduchu.

Z toho vyplývá, že klasifikace vzduchových filtrů podle norem EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017 a ISO 16890:2016 poskytuje důležité informace týkající se výkonnosti těchto filtrů. Tyto normy zohledňují různé kategorie filtrů s různou účinností při zadržování částic různých velikostí. Znalost klasifikace vzduchových filtrů podle těchto norem je nezbytná pro výběr správného filtru, který splňuje požadavky na čistotu vzduchu a ochranu zdraví.

Částicové vzduchové filtry pro obecnou ventilaci
EN 779:2012 3 ISO 16890:2016 1, 2 ASHRAE 52.2-2017
Skupina
filtrů
Třída filtrace Střední stupeň
odlučivosti
(Am)
syntetického
prachu
[%]
Střední
účinnost (Em)
pro částice
[%]
Minimální
účinnost pro
částice
[%]
Skupina filtrů Nejnižší hodnota
účinnosti filtrace 4
Střední frakční účinnost v rozměrovém
rozsahu částic
[%]
ISO Coarse ISO ePM10 ISO ePM2,5 ISO ePM1
Velikost částic pro klasifikaci
0,4 µm 0,4 µm ISO A2 0,3-10 μm 0,3-2,5 μm 0,3-1 μm 0,3-1 μm 1-3 μm 3-10 μm
Skupina G
Hrubý prach
G1 50≤Am<65 - - - - - - MERV 1 - - E3<20
G2 65≤Am<80 - - - - - - MERV 2 - - E3<20
MERV 3 - - E3<20
MERV 4 - - E3<20
G3 80≤Am<90 - - >40% - - - MERV 5 - - 20≤E3
MERV 6 - - 35≤E3
G4 90≤Am - - >60% - - - MERV 7 - - 50≤E3
MERV 8 - 20≤E2 70≤E3
Skupina M
Středně hrubý
prach
M5 - 40≤Em<60 - - 40%-70% 10%-45% 5%-35% MERV 9 - 35≤E2 75≤E3
MERV 10 - 50≤E2 80≤E3
M6 - 60≤Em<80 - - 60%-80% 20%-50% 10%-40% MERV 11 20≤E1 65≤E2 85≤E3
MERV 12 35≤E1 80≤E2 90≤E3
Skupina F
Jemný prach
F7 - 80≤Em<90 35 - 80%-90% 65%-75% 40%-65% MERV 13 50≤E1 85≤E2 90≤E3
F8 - 90≤Em<95 55 - 90%-100% 75%-95% 65%-90% MERV 14 75≤E1 90≤E2 95≤E3
F9 - 95≤Em 70 - 90%-100% 85%-95% 80%-90% MERV 15 85≤E1 90≤E2 95≤E3
MERV 16 95≤E1 95≤E2 95≤E3

1) Tabulka zveřejněná sdružením EUROVENT v lednu 2022 slouží jako vodítko pro porovnání klasifikace filtrů. Srovnání třídy filtru podle EN 779 a třídy filtru podle ISO 16890 v poměru 1:1 není možné. Jedná se pouze o přibližné srovnání.
2) Klasifikace efektivity založená na stupni separace stálých částic (ePM) měřeného při 0,944 m³/s nebo jmenovitém průtoku.
3) Stanovení účinnosti filtrace pro průtok 0,944 m3/s (nebo jmenovitý).
4) Konečná hodnota MERV je nejvyšší hodnota MERV, která je výsledkem testu filtru.