Klasifikace podle norem: EN 1822:2019, ISO 29463:2017

Klasifikace podle norem: EN 1822:2019, ISO 29463:2017

Klasifikace podle norem EN 1822:2019 a ISO 29463:2017 je důležitým nástrojem při posuzování výkonnosti vzduchových filtrů. Tyto normy definují různé kategorie filtrů, jako jsou EPA, HEPA a ULPA, které mají zásadní význam pro zajištění čistého a zdravého vzduchu v různých oblastech, jako je průmysl, lékařství nebo ochrana životního prostředí. EPA, což je zkratka pro Efficiency Particulate Air, HEPA, což je zkratka pro High Efficiency Particulate Air, a ULPA, což je zkratka pro Ultra-Low Penetration Air, se liší svou účinností při zachycování částic různé velikosti.

Vysoce účinné filtry EPA, HEPA a ULPA se používají k odstranění škodlivých částic ze vzduchu, jako jsou prach, alergeny, mikroorganismy nebo chemické částice. Jejich účinnost je dána jejich schopností zachytit částice určité velikosti. Například filtry EPA jsou účinné při zachycování částic o velikosti 0,3 μm až 1 μm, zatímco filtry HEPA a ULPA jsou ještě účinnější při zachycování částic o velikosti do 0,3 μm.

Odhad parametrů filtru při jmenovitém průtoku je důležitý pro stanovení výkonu filtru za skutečných podmínek. Parametry, jako je účinnost filtrace, průtok vzduchu a odpor, se posuzují na základě jmenovitého průtoku, tj. pevné hodnoty průtoku vzduchu filtrem. To je důležité, protože účinnost filtrace a výkonnost filtru se mohou měnit v závislosti na průtoku vzduchu.

Závěry klasifikačních studií podle norem EN 1822:2019 a ISO 29463:2017 a odhad účinnosti filtru při jmenovitém průtoku jsou důležité pro zajištění účinné ochrany proti znečišťujícím látkám ve vzduchu. Správný výběr filtrů a monitorování jejich výkonnosti jsou zásadní v mnoha oblastech, jako je průmysl, veřejné zdraví a ochrana životního prostředí. Klasifikace podle norem a odhad výkonnosti filtru poskytují jistotu, že použitý filtr splňuje příslušné požadavky a je účinný při odstraňování škodlivých částic ze vzduchu, což má zásadní význam pro lidské zdraví a pohodlí a ochranu životního prostředí.

Klasifikace podle norem: EN 1822:2019, ISO 29463:2017
Vysoce účinné filtry EPA, HEPA, ULPA. Odhad parametrů filtru při jmenovitém průtoku.
Skupina filtrů Třída filtrace podle EN 1822:1998 Třída filtrace podle EN 1822:2019 Třída filtrace podle ISO 29463:2017 Testovací aerosol Celková hodnota
účinnosti pro
MPPS [%]
Celková hodnota penetrace pro
MPPS [%]
Místní hodnota účinnosti pro
MPPS [%]
Místní hodnota penetrace pro
MPPS [%]
Skupina E
EPA
Účinný vzduchový filtr
H 10 E 10 - DEHS MPPS 0,1 - 0,3 µm ≥ 85 ≤ 15 - -
H 11 E 11 ISO 15 E ≥ 95 ≤ 5 - -
    ISO 20 E ≥ 99 ≤ 1 - -
H 12 E 12 ISO 25 E ≥ 99.5 ≤ 0.5 - -
    ISO 30 E ≥ 99.9 ≤ 0.1 - -
Skupina H
HEPA
Vysoce účinný vzduchový filtr
H 13 H 13 ISO 35 H ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25
    ISO 40 H ≥ 99.99 ≤ 0.01 ≥ 99.95 ≤ 0.05
H 14 H 14 ISO 45 H ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025
    ISO 50 U ≥ 99,999 ≤ 0.001 ≥ 99.995 ≤ 0.005
U 15 U 15 ISO 55 U ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025
Skupina U
ULPA
Vzduchový filtr s velmi nízkou penetrací
    ISO 60 U ≥ 99.9999 ≤ 0.0001 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005
U 16 U 16 ISO 65 U ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025
    ISO 70 U ≥ 99.99999 ≤ 0.00001 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001
U 17 U 17 ISO 75 U ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001