Klasifikace vzduchových filtrů dle norem: EN 779: 2012, EN 1822: 2009

Klasifikace vzduchových filtrů dle norem: EN 779: 2012, EN 1822: 2009

Klasifikace vzduchových filtrů dle norem: EN 779: 2012, EN 1822: 2009

  Použití filtru Částicové vzduchové filtry pro všeobecnou ventilaci Použití filtru Vysoce účinné filtry EPA, HEPA, ULPA
Zkouška EN 779: 2012 odhad parametrů filtru
při průtoku 0.944 m3/s (nebo jmenovitém)
Zkouška EN 1822: 2009 odhad parametrů filtru
při jmenovitém průtoku

Vhodné pro

Označení skupiny

Třída filtrace

Testovací prach

Testovací aerosol

Koncová tlaková
ztráta [Pa]

Střední stupeň odlučivosti
(Am) pro testovací
prach [%]

Střední stupeň účinnosti (Em)
pro částice 0,4 μm [%]

Minimální stupeň účinnosti (M.E.)
pro částice 0,4 μm [%]

Původně: EN 779: 2002

Vhodné pro

Označení skupiny

Třída filtrace 

Testovací aerosol

Celková hodnota účinnosti
pro MPPS [%]

Celková hodnota  penetrace
pro MPPS [%]

Místní hodnota účinnosti pro MPPS [%]

Místní hodnota penetrace
pro MPPS [%]

Původně: EN 1822: 1998

 

1. stupeň filtrace
(předfiltrace)

Hrubý prach

G G1

Prach ASHRAE

  250 50 ≤ Am < 65   - G1

Hrubý prach 

G              
G2   250 65 ≤ Am <80   - G2              
G3   250 80 ≤ Am < 90   - G3              
G4   250 90 ≤ Am   - G4              

Jemný prach

M M5

DEHS (Bis-(2-etylhexylftalát) 0,2 - 3,0 μm

450 - 40 ≤ Em < 60 - G5

Jemný prach

M              
M6 450 - 60 ≤ Em < 80 - G6              

2. stupeň filtrace
(filtrace jemná)

F F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35 G7 F              
  F8 450 - 90 ≤ Em < 95 55 G8              
F9 450 - 95 ≤ Em 70 G9              

Polétavý prach

E EPA:
Účinný vzduchový filtr

Polétavý prach

E E10

DEHS (Bis-(2-etylhexylftalát) 0,1 - 0,3 μm

≥ 85 ≤ 15 - - H10

3. stupeň filtrace
(koncová filtrace)

E11 ≥ 95 ≤ 5 - - H11
  E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 - - H12
H HEPA:
Vysoce účinný vzduchový filtr
H H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25 H13
H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025 H14
U ULPA:
Vzduchový filtr s velmi nízkou penetrací
U U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025 U15
U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025 U16
U17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001 U17