Aktivní uhlí AC

Aktivní uhlí AC

Aktivní uhlí dodáváme ve formě granulátu, pelet nebo prášku o zrnitosti 0,6 až 5 mm. Díky svému tvaru se vyznačuje velmi velkou aktivní plochou a zajišťuje tak účinnou adsorpci plynných částic, např. pachů, par, uhlovodíků, výparů, ozónu, smogu, rozpouštědel a dalších chemických molekulárních nečistot. Základní pravidlo: Jakékoli molekuly plynu, které mají více než tři nevodíkové atomy, se snadno adsorbují. Granulovaná média určená pro filtraci plynné fáze jsou vyrobena z různých surovin, např. kokosové skořápky, uhlí, rašelina. Získávají se vypalováním nebo speciálními postupy zpracování. Tyto procesy vedou k výraznému zvýšení absorpční plochy aktivního uhlí, a to až na 1700 m²/g. To má za následek vynikající schopnost vázat částice plynů a zajišťuje dlouhou životnost produktu. Teplota vzduchu proudícího přes aktivní uhlí by neměla překročit 50 ºC, protože při vyšší teplotě se z uhlí uvolní část škodlivin. K pohlcování speciálních nečistot se používá impregnované aktivní uhlí. Každá impregnační látka aktivního uhlí byla navržena tak, aby vyčistila vzduch od specifické skupiny nežádoucích frakcí plynných látek znečišťujících ovzduší. Aktivní uhlí je velmi citlivé na prach, proto se doporučuje instalovat kvalitní prachové filtry v rámci vstupní filtrace, minimálně F7 dle EN 779:2012.

 

Typ aktivního uhlí Maximální
sorpční
kapacita
SO2 [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
NH3 [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
Toluen [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
H2S [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
LZO [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
Příměsi (B, P, As) [g] /
médium [kg]
Maximální
sorpční
kapacita
Chlór (Cl2) [g] /
médium [kg]
Doporučený typ nečistot
AC-REG < 20 < 5 < 250 < 20 < 250 < 20 < 20 Nízké a střední koncentrace makromolekulárních těkavých organických sloučenin, rozpouštědel, vonných látek, výparů z kuchyní, laboratorních výparů, recirkulovaného vzduchu v budovách atd.
AC-REGHD < 20 < 5 < 300 < 20 < 300 < 20 < 20 Nízké a střední koncentrace makromolekulárních těkavých organických sloučenin, rozpouštědel, vonných látek, výparů z kuchyní, laboratorních výparů, recirkulovaného vzduchu v budovách atd.
AC-KOH < 250 < 5 < 150 < 250 < 150 < 100 < 150 Nízké a střední koncentrace těkavých organických sloučenin, rozpouštědel, organických a anorganických kyseliny, SO2, NO2, nízká koncentrace H2S, pachů, kuchyňských a laboratorních výparů atd.
AC-ACI < 20 < 250 < 150 < 20 < 150 < 20 N/A Střední úroveň koncentrace amoniaku, organických alkylaminů, aromatických aminů, cyklických aminů atd.
AC-ACIHD < 20 < 150 < 200 < 20 < 200 < 20 N/A Nízká až střední úroveň koncentrace amoniaku, organických alkylaminů, aromatických aminů, cyklických aminů atd.
AC-VAR < 50 < 5 < 150 < 150 < 150 < 100 < 60 Nízké a střední koncentrace těkavých organických sloučenin, rozpouštědel, formaldehydu, organických a anorganických kyselin, SO2, NO2, kuchyňských a laboratorních výparů atd.
AC-FR < 100 < 5 < 10 < 250 < 10 < 160 < 20 Nízká a střední úroveň koncentrace formaldehydu, alkoholů, ketonů, organických kyselin, SO2, H2S, thiolů a dalších sloučenin síry.
AC-FRHD < 150 < 5 < 10 < 300 < 10 < 200 < 20 Střední úroveň koncentrace formaldehydu, alkoholů, ketonů, organických kyselin, SO2, H2S, thiolů a dalších sloučenin síry.
AC-SAL < 100 < 5 < 10 < 250 < 10 < 160 < 200 Nízká a střední úroveň koncentrace organických a anorganických kyselin, chlóru, SO2, NO2, nízká koncentrace H2S, laboratorních výparů, recirkulace vzduchu v budovách atd.

Technická specifikace Aktivní uhlí AC

  • Maximální provozní teplota: 40 °C
  • Maximální relativní vlhkost: 65%

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve