CarboPak

CarboPak - filtr plynné fáze

Kompaktní filtr typu V s aktivním uhlím. Má široké využití při filtraci plynných znečišťujících látek s nízkými koncentracemi, jako jsou kuchyňské pachy, kosmetika, uhlovodíkové znečišťující látky škodlivé pro lidské zdraví. Pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší (IAQ) jsou také vhodné pro adsorpci malých množství organických znečišťujících látek, jako je ozón, oxid dusnatý, uhlovodíky, dioxiny nebo oxid siřičitý, těkavé organické sloučeniny (VOC) venkovního vzduchu. Filtr CarboPak se skládá z plisovaného materiálu tvořeného velmi malými částečkami aktivního uhlí sloučenými do uhlíkové granulátové matrice mezi dvěma vrstvami syntetické netkané textilie. Velmi malé uhlíkové granule, na rozdíl od tradičních granulovaných chemických filtrů, poskytují mikrostrukturu, která poskytuje mnohem účinnější adsorpční plochu. Matrice tkaniny maximalizuje expozici sorbentu plynu a zároveň bezpečně stabilizuje molekuly uhlíku v síti vláken. Prach je téměř eliminován a tlaková ztráta je minimalizována. Standardní rozměry filtru podle EN 15805 zajišťují plné přizpůsobení stávající instalaci vzduchových filtrů.

Šířka [mm] Výška [mm] Hloubka [mm] Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
592 592 292 3400 90 180
592 490 292 2800 90 180
592 287 292 1700 90 180

Technická specifikace CarboPak

  • Plastový rám
  • Maximální provozní teplota: 40 °C
  • Maximální relativní vlhkost: 65%
  • Filtrační médium: aktivní uhlí
  • Účinnost odstraňování ozónu: > 70%

Možnosti provedení CarboPak

  • Těsnění: polyuretanová pěna, nekonečné těsnění, výška 6 mm, průřez

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve