Carbopanel

Carbopanel - rámečkový filtr plynné fáze

Panelové filtry CarboPanel se používají hlavně pro filtraci pachů a uhlovodíkových sloučenin VOC (těkavých organických sloučenin). Provedení filtru kombinuje malé rozměry a optimální účinnost. Filtrační panely jsou naplněny vysoce kvalitními, asymetricky tvarovanými granulemi aktivního uhlí (v případě potřeby jiným složením sorbentu). To zajišťuje turbulentní proudění vzduchu uhelným ložem a umožňuje lepší využití celé hloubky filtru. Rám (hloubka pouze 25 mm) bezpečně uzavírá aktivní uhlí mezi dvěma kovovými mřížkami odolnými proti korozi a netkanou textilii, která zastává roli filtru. Rám vyrobený z ocelového plechu umožňuje využívat různorodé velikosti a instalovat zařízení ve standardních rámech pro kapsové filtry. Používají se zejména k odstranění: kuchyňských pachů, pachů z obchodů, výfukových plynů, paliva, kouřových emisí, olejové mlhy, z tiskařských strojů. Používají se jako ochranný filtr proti korozivním plynům elektrických a elektronických velínů.

Šířka [mm] Výška [mm] Hloubka [mm] Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
592 592 25 300 75 120
490 592 25 245 75 120
287 592 25 150 75 120

Technická specifikace Carbopanel

  • Kovový rám
  • Maximální provozní teplota: 40 °C
  • Maximální relativní vlhkost: 65%
  • Maximální průtok:  x 1,25 nominálního průtoku
  • Filtrační médium: aktivní uhlí > 1200 m²/g
  • Účinnost odstraňování VOC (těkavých organických sloučenin): > 380 g

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve