NFiber

NFiber – filtrační média z přírodních vláken

Filtrační médium NFiber se skládá z přírodních kokosových vláken, slepených nastřikovaným přírodním latexem. Takto spojená vlákna tvoří sourodou strukturu po celé hloubce média a vyznačují se vnitřní pevností, přičemž současně zůstávají pružná při použití v podobě filtračního média. Médium NFiber není nasyceno žádným prostředkem s adhezními vlastnostmi. Tyto vlastnosti umožňují regeneraci média čištěním a jeho opakované použití. Díky velmi nízkým počátečním odporům vzduchu a maximálně vysoké absorpci prachu je médium NFiber používáno k filtraci hrubého prachu v místech s velmi vysokou prašností, např. vzduchotechnické jednotky v cementárnách, vápenkách nebo k ochraně motorů, kompresorů v takových místech.

Kód
materiálu
Třída
filtrace podle
ISO 16890
Třída
filtrace podle
EN 779
Tloušťka
média
[mm]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h*m²]
Nominální
rychlost
průtoku
[m/s]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
Absorpce
prachu
[g/m²]
Střední
odlučivost
[%]
S01001 Coarse 35 % G2 20 65 10000 2,7 250 900 73
S01002 Coarse 45 % G2 30 75 10000 2,7 250 950 77
S01003 Coarse 60 % G3 40 95 10000 2,7 250 1050 85

Technická specifikace NFiber

  • Filtrační médium: přírodní vlákno
  • Třída filtrace v souladu s normou: ISO 16890, EN 779
  • Maximální provozní teplota: 60 °C
  • Maximální relativní vlhkost: 100%
  • Dostupnost: filtrační přířezy max. 1x2 m
  • Barva: hnědá
  • Technické parametry jsou uvedeny s co nejmenší přibližností

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve