PowderStop

PowderStop – filtrační médium pro práškové barvy

Filtry PowderStop jsou vyrobeny z kartonu, který je formován do plisovaného dvouvrstvého labyrintu ve tvaru písmene „V“ s asymetricky rozmístěnými otvory na obou stranách. V souvislosti s takovou konstrukcí je prachový objem těchto filtrů 3-5 krát vyšší, než u standardních konstrukcí filtračních médií bez omezení proudu průtoku vzduchu. Pevná samonosná konstrukce umožňuje snadnou montáž bez dodatečných stabilizačních prvků a přenášení vysoké prachové zátěže bez nebezpečí poškození po maximálním znečištění filtru. V případě použití jako 1. stupeň filtrace chrání PowderStop filtry s vyšší účinností (např. PaintStop) proti nadměrnému zatížení prachem a prodlužuje jejich životnost. Základním mechanismem filtrace v případě plisovaných kartonových filtrů PowderStop je využití odstředivé síly částic těžších než plyn, které rozptýlené v proudu vzduchu narážejí v labyrintu do stěn filtru a usazují se v něm. U částic ≥1μm je inerciální mechanismus jedním z nejpodstatnějších jevů při procesu filtrace pro rychlosti průtoku kolem 1 m/s.  Filtry PowderStop nacházejí uplatnění všude tam, kde se vyskytují rozptýlené kapalné látky - laky, barvy, lepidla, vosk nebo prášek - barvy, emaily. Vysoký prachový objem filtrů je využíván jako 1. stupeň čištění ve stříkacích boxech nebo jako předfiltr pro důkladnější filtrační médium, kterým je PaintStop. Pro dosažení očekávané účinnosti filtrace doporučujeme použití 26 záhybů na 1 běžný metr filtru. V závislosti na použití lze karton impregnovat pro dosažení voděodolnosti nebo žáruvzdornosti F1/K1 (DIN 53438).

Kód
materiálu
Druh
znečištění
Tloušťka
média
[mm]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h*m²]
Nominální
rychlost
průtoku
[m/s]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
Absorpce
prachu
[g/m²]
Střední
odlučivost
[%]
S01902 Lak 55 20 1800 0,5 130 10000 93
S01902 Lak 55 30 2500 0,75 130 10000 93
S01902 Lak 55 40 3600 1 130 10000 93
S01902 Prášková barva 55 20 1800 0,5 130 12000 98
S01902 Prášková barva 55 30 2500 0,75 130 12000 98
S01902 Prášková barva 55 40 3600 1 130 12000 98
S01902 Polyesterová barva 55 20 1800 0,5 130 13000 97
S01902 Polyesterová barva 55 30 2500 0,75 130 13000 97
S01902 Polyesterová barva 55 40 3600 1 130 13000 97

Technická specifikace PowderStop

  • Střední účinnost odloučení barvy: 80-98 %
  • Maximální tlaková ztráta: 250 Pa
  • Doporučená rychlost vzduchu: 0,25 - 1 m/s
  • Maximální provozní teplota: 100 °C
  • Maximální okamžitá teplota: 120 °C
  • Dostupnost: 0,75 x 10 m, 0,9 x 10 m, 1 x 10 m
  • Tloušťka filtru: 55 mm

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve