S041

S041 - filtrační jednotka

Technologicky velmi pokročilý kryt kompaktních nebo HEPA filtrů potvrdil svou účinnost v mnoha aplikacích, a to jak z hlediska zachování bezpečnosti procesu, tak z hlediska bezpečnosti práce zaměstnanců. Používán ve farmaceutických, biotechnologických, nukleárních instalacích, v procesech sterilizace vzduchu, v zónách s nebezpečím exploze nebo bakteriální nákazy.

Máte otázky nebo chcete objednat?

Napište zde - odpovíme co nejdříve