Technika

Norma ISO 16890 - úvod

Norma ISO 16890 - úvod

Nová norma ISO 16890 má nahradit normu EN 779 používanou k charakteristice účinnosti filtrace vzduchových filtrů, které jsou v současnosti klasifikovány od G1 do F9. Tento nový standard zavádí jiný přístup ve srovnání se stávajícím standardem v oblasti metodologie klasifikace a proto bude mít výrazný vliv na trh. 

Zobrazit více
Norma ISO 16890 - úvod

Klasifikace čistých místností podle normy ISO 14644-1

Klasifikace čistých místností podle normy ISO 14644-1

Třída čistoty vzduchu ve vztahu ke koncentraci částic je definována číslem třídy podle normy ISO 14644-1. Pro účely klasifikace se používají prahové hodnoty velikosti částic (spodní limity) v rozmezí od 0,1 µm do 5,0 µm. Pro kvalifikaci místností nebo čistých zón v konkrétních měřicích bodech se používají počítadla částic ve vzduchu na principu rozptylu světla. Maximální povolený počet částic je stanoven na základě tabulky uvedené v tomto článku.

Zobrazit více
Klasifikace čistých místností podle normy ISO 14644-1

Klasifikace čistých místností podle Federální normy USA 209 E

Klasifikace čistých místností podle Federální normy USA 209 E

Třída čistoty vzduchu ve vztahu ke koncentraci částic je definována číslem třídy podle Federální normy USA 209 E. Pro účely klasifikace se používají prahové hodnoty velikosti částic (spodní limity) v rozsahu 0,1 µm až 5,0 µm. Pro kvalifikaci místností nebo čistých zón v konkrétních měřicích bodech se používají počítadla částic ve vzduchu na principu rozptylu světla. Maximální povolený počet částic je stanoven na základě tabulky uvedené v tomto článku.

Zobrazit více
Klasifikace čistých místností podle Federální normy USA 209 E

Norma EN 779: 2012

Norma EN 779: 2012

Evropská norma pro vzduchové filtry pevných částic pro všeobecné větrání. Nejdůležitější změny EN 779: 2012 vzhledem k EN 779: 2002

Zobrazit více
Norma EN 779: 2012
>